• Senterpartipolitikeren Trygve Slagsvold Vedum holder tale i forbindelse med åpningen av Norsk Skogmuseums nye basisutstilling «Tråkk i mangfoldig natur». Vedum var statsråd i Landbruks- og matdepartementet i 2012-13, og departementet var blant utstillingsprosjektets sponsorer. I åpningstalen dvelte han blant annet ved egne opplevelser i det han karakteriserte som et «levende museum» i ulike livsfaser. Blant tilhørerne på første rad ser vi (fra venstre) musikerne Aasmund Nordstoge og Åsmund Reistad, generalsekretær Espen Søilen, styreleder Johan C. Løken i Stiftelsen Norsk Skogmuseum og museets avdelingsdirektør, Stig Hoseth. Tråkk-utstillingen er bygd i tre faser. Første byggetrinn – med presentasjoner av det norske naturmangfoldet, hovedlinjer i menneskets plass i denne naturen fra istida og fram til i dag, samt innføringer i naturforvaltning – ble åpnet i 2010. Året etter ferdigstilte man en utstilling om mat basert på råvarer fra norsk natur. Det siste byggetrinnet, som handler om jakt-, fangst-, fiske, og sankingstradisjoner, ble åpnet for publikum ved påsketider 2014, men den offisielle markeringa av begivenheten skjedde altså i begynnelsen av juni dette året. Prosjektet har hatt et budsjett på 12 millioner kroner, hvilket er i knappeste laget når man skal lage 1 300 kvadratmeter med moderne museumsutstilling. For å få mest mulig ut av tilgjengelige midler har museets medarbeidere i stor grad vært «sjølbyggere». Tidlig i prosjektet utformet imidlertid arkitekt Frank Heiertz moduler som etter hvert ble gjennomgående. Stein Engen har vært innleid som spesialsnekker, og Lorang Brendløkken har hatt ansvar for lyssettinga. Utstillingsutvikler Ole Martin Lislevand har også bidratt sterkt både til utstillingens form og innhold, mens museets utstillingsarkitekt har vært prosjektleder. Andre medarbeidere ved Skogmuseet har hatt ansvar for faglig innhold, og for tilretteleggingsarbeid med fotografering og registrering av nyinnsamlet materiale. Parallelt med dette har museet vært drevet som ellers. Målet har vært at publikum og faglige samarbeidspartnere skulle få den servicen de har vært vant til også i prosjektperioden.
  Photo: Løken, Bård / Anno Norsk skogmuseum

Senterpartipolitikeren Trygve Slagsvold Vedum holder tale i forbindelse med åpningen av Norsk Skogmuseums nye basisutstilling «Tråkk i mangfoldig natur». Vedum var statsråd i Land...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to