• Haugdannelse ved dammen i Skjefstadfossen i Glomma.  Skjefstafossen ligger i Heradsbygda i Elverum, hvor det første store kraftutbyggingsprosjektet i denne delen av vassdraget ble realisert i 1909-1910.  Det er grunn til å tro at dette fotografiet ble tatt den første fløtingssesongen etter at dammen var ferdigstilt.  Fotografen har stått like nedenfor dammen, i ly av et kraftig landkar av betong.  Oppå denne konstruksjonen sto det tre karer i samtale da fotografiet ble tatt, sannsynligvis i samband med ei befaring.  I elveløpet, under den østre delen av den buete, drøyt 300 meter lange betongdammen, har det filtret seg sammen en del fløtingsvirke.  Å løsne en tømmervase på et slikt sted mens vannføringa ennå var stor nok til at stokkene lett lot seg fløte videre nedover vassdraget, var både farlig for arbeiderne og kostbart for fløtingsforeningen.  Det er sannsynlig at fotografiet er tatt nettopp for å dokumentere slike problemer overfor selskapet som hadde stått bak utbyggingsprosjektet, og som dermed var ansvarlig for å holde andre aktører som hadde hevd på bruken av vassdraget skadesløse. 

Litt mer informasjon om kraftanlegget ved Skjefstadfossen finnes under fanen «Andre opplysninger».
    Photo: Anno Norsk skogmuseum

"Skjefstadfoss"

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to