• Innløpsrenna til tømmertunnelen ved Raufossen i Raua, elvestrekningen mellom Reisjåvatnet og Tinnsjøen i Øst-Telemark.  Fotografiet er tatt i medstrøms retning fra en posisjon like ovenfor innløpet innløpsrenna til den om lag 60 meter lange tunnelen, med innløpsrenna til høyre og den øvre delen av fosseløpet til venstre.  Som fotografiet viser var disse to løpene skilt av en kraftig, sementfuget gråsteinsmur.  Hensikten var dels å lede tømmeret mot tunnelen i stedet for mot fossen, hvor stokkene lett kunne splintres, dels å kunne begrense tilsiget av vatn til renna i flomperioder.  Ovenfor innløpet til renna skal det ha vært lense, støttet av to kraftige, steinfylte tømmerkistekar.  Rekkverket på landsida (til høyre i bildet) ble oppsatt i forbindelse med at det ble opparbeidet kultursti her, altså lenge etter at fløtingsaktiviteten opphørte.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Innløpsrenna til tømmertunnelen ved Raufossen i Raua, elvestrekningen mellom Reisjåvatnet og Tinnsjøen i Øst-Telemark. Fotografiet er tatt i medstrøms retning fra en posisjon like...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to