• Geithusfoss kraftverk på Modum i Buskerud. Fotografiet ble tatt i oktober 1961 da anlegget ble satt i drift. Kraftstasjonsbygningen er en betongkonstruksjon, utført i funkisstil. Veggflata dette fotografiet er tatt mot er delt i fire flater ved hjelp av betongsøyler. Samtlige flater har vindusglass mot gesimsen. Foran (nedenfor) kraftverksbygningen ser vi vann komme fossende ut av ei betongrenne. De nære omgivelsene omkring bygningen var fortsatt preget av grushauger og forskalingsmaterialer da dette fotografiet ble tatt. Til venstre i bildet ser vi noen av bygningene ved Drammenselvens Papirfabrikker, som hadde fallrettighetene, og som gjennom morselskapet Union Co. sto for utbygginga. I bakgrunnen skimter vi Øståsen – Drammens Nordmark. Geithusfoss kraftverk ble satt i drift fra og med 1. oktober 1961. Verket leverte energi til Union-konsernets bedrifter, men leverte også overskuddskraft til andre strømforbrukere i Buskerud via samkjøringsnettet.
  Photo: Anno Norsk skogmuseum

"Kraftstasjonen - Drammenselven"

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to