• Stikkrenne. 20-30 centimeter ovenfor innløpet til renna står det en staur som, markerer hvor rennaer. Til denne stauren er det oppknyttet en svart plastslange, som er tredd gjennom renna (et rør), antakelig med tanke på at det kan bli nødvendig å tine opp renna med damp i løpet av kommende vintersesong. I vegskråningen bakenfor ligger et par tørre, bladløse småbjørker. Bak disse igjen skimtes et frodigere lauvkratt. 
 
Dette fotografiet inngikk i en undervisningsserie, som ble produsert og distribuert av Landbrukets Film- og Billedkontor i 1984. Med serien fulgte det et teksthefte, som antakelig ble skrevet av Trond Smidt og Dagfinn Olsen, på oppdrag fra Landbrukets Film- og Billedkontor. I tekstheftet er dette fotografiet koplet til følgende tekst:

"Merking av stikkrenner. 
Ved innløp til stikkrenene kan det være aktuelt å steinsette eller bygge oppsamlingskum hvis massene har lett for å sige. Det er viktig at stikkrennen plasseres i riktig høyde, slik at det ikke blir stående vann i grøfta rundt innløpet. Det lønner seg å bruke tid til merking av stikkrenner med en kjepp e. l. På den måten er de lette å finne ved tilsyn, opptining m. m. En unngår også skade på rørene ved f. eks. kanthøvling og grøfterensk. 

Legg merke til at det er stukket en 3/4" plastslange gjennom stikkrennen. Denne brukes ved opptining av rennen om våren (neste bilde). "

Denne teksten gir et godt innblikk i innsikter og holdninger som preget skogsarbeidet i norske fagmiljøer på 1980-tallet.
  Photo: Anno Norsk skogmuseum

"Vedlikehold av skogsbilveier nr. 1559"

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to