• Skogsbilveg i skrånende terreng med granskog. Fotografiet er tatt i en periode da grunnen var fuktig, antakelig på våren. Fra skråningen til høyre har en stor steinblokk sklidd inn mot vegbanen. Med steinblokken har det også fulgt en del jord. På vegen ved utglidningsstedet står det en lyseblå bil (Audi) med "maiblomst" av papir midt i grillen foran motorrommet. 
 
Dette fotografiet inngikk i en undervisningsserie, som ble produsert og distribuert av Landbrukets Film- og Billedkontor i 1984. Med serien fulgte det et teksthefte, som antakelig ble skrevet av Trond Smidt og Dagfinn Olsen, på oppdrag fra Landbrukets Film- og Billedkontor. I tekstheftet er dette fotografiet koplet til følgende tekst:

"Masseutglidninger. 
Masseutglidninger skjer oftest i store nedbørsområder - vår eller høst. Når jorda blir nær mettet med vann, minsker friksjopnen mellom jordpartiklene. Jordsmassens tyngde kan derfor være nok til å skape utglidninger i veiskråninger og veifyllinger under regnværsperioder hvis det ikke er tatt hensyn til disse forhold under byggeperioden. Veinormalene sier at alle skråninger skal utformes med en hellingsvinkel som er mindre enn massens naturlige rasvinkel. Mellom grøft og skjæringskant skal det være et flatt parti på 1 m. bredde for plass til rasmasser. Reparasjoner er vanskelig så lenge massene er vannholdige. Som regel lønner det seg å vente med å fjerne masser eller påføre nye til de stedegne massene er tørket opp. I prinsippet må patrier som glir ut stabiliseres med en motfylling. Fyllmaterialet virker som en motvekt og må alltid være grovere enn de massene som skal stabiliseres. Forstøtningsmur av stein, steinfylte nettingkurver m. m. kan brukes. "

Denne teksten gir et godt innblikk i innsikter og holdninger som preget skogsarbeidet i norske fagmiljøer på 1980-tallet.
  Photo: Anno Norsk skogmuseum

"Vedlikehold av skogsbilveier nr. 1559"

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to