• Fra forstlig befaring i norsk-finske grensetrakter i Pasvik i Finnmark i mars 1923.  Med på denne befaringa var den norske skogdirektøren (som har tatt fotografiet), skoginspektøren "i det Nordlandske" samt de skogfunksjonærene som forvaltet statens utmarksinteresser i denne regionen.  Her ser vi reisefølget, som denne dagen besto av 10-11 reinsdyr med pulker og sleder samt seks mann.  Menneskene og trekkdyra er samlet på ei snødekt flate i forgrunnen.  På bakkekammen i bakgrunnen lå et gardstun med laftete bygninger, et våningshus til venstre, økonomibygninger sentralt i bildet og ei brønmnvippe til høyre.  Dette bruket var også finsk grensestasjon, og det gikk under navnet Höyhenjärvi.
    Photo: Ielstrup, Henrik Jacob / Norsk skogmuseum

"Den finske vaktstasjon Hanænjærvi [Høyhenjärvi] ved Pasvik, hvor passvisitasjon under Skogdir. Jelstrups reise."

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to