• Fartøybilder fra Agder
	
Navn: Bahama
Kjennetegn: Ukjent
Type: Prisonskip
Bygget: Ukjent
Hjemmehavn: Ukjent
Drektighet: Ukjent
Kilde: Bildene
Skuteregistersignatur: Ukjent

Bilde 1:
Arkivref.: Fartøysbilder boks 9, AAA Neg. nr. 1171
Tekst: Det engelske krigsfangeskib "Bahama" i Gillingham Bay, Chatham. Farvelagt tegning af E.J 1850. "Kopi etter tabt original" Bildet er stemplet Handels og sjøfartsmuseet på kronborg. Helsingør Danmark. 1964
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA B a

Bilde 2: 
Arkivref.: Fartøysbilder boks 9, AAA Neg. nr. 1250
Tekst: Jørgen Jørgensen ("Kong Jørgensen"). Figur 21, Prisonskib (Bahama) side 38 jf. S.225 i Carl Roos: Prisonen 1807 - 1814. København 1953. jf s. 225. Originalen tilhører British Museum, the Egerton Collection Sammenlign: Hogan: The Convict King 24.
Tekst (på bildet): A Prisonship in Capricornia with an adjacent village.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA I

Bilde 3: 
Arkivref.: Fartøysbilder boks 9, AAA Neg. nr. 1358 og AAM, 553
Tekst (på bildet): Kriigs fange skibet Bahama. L. Gillinghams bay. Chatham. Aaret 1810. 
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA VIII a

Bilde 4: 
Arkivref.: AAA neg. 1358
Tekst: Fra Bahama. Utsnitt av bildet.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA XIII a

Bilde 5: 
Arkivref.: AAA Neg. nr. 1202
Tekst: Originalen tilhører: Marstal og Omegns Museumsforening.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA IV A

Bilde 6: 
Arkivref.: AAA Neg. nr. 1172
Tekst: "Fangeskibet Bahama liggende i Chathams River ved Gillingham". Signi: "I Koch 1891"
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA X a
  Photo: Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN (Opphavsrett)
 • Fartøybilder fra Agder
	
Navn: Bahama
Kjennetegn: Ukjent
Type: Prisonskip
Bygget: Ukjent
Hjemmehavn: Ukjent
Drektighet: Ukjent
Kilde: Bildene
Skuteregistersignatur: Ukjent

Bilde 1:
Arkivref.: Fartøysbilder boks 9, AAA Neg. nr. 1171
Tekst: Det engelske krigsfangeskib "Bahama" i Gillingham Bay, Chatham. Farvelagt tegning af E.J 1850. "Kopi etter tabt original" Bildet er stemplet Handels og sjøfartsmuseet på kronborg. Helsingør Danmark. 1964
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA B a

Bilde 2: 
Arkivref.: Fartøysbilder boks 9, AAA Neg. nr. 1250
Tekst: Jørgen Jørgensen ("Kong Jørgensen"). Figur 21, Prisonskib (Bahama) side 38 jf. S.225 i Carl Roos: Prisonen 1807 - 1814. København 1953. jf s. 225. Originalen tilhører British Museum, the Egerton Collection Sammenlign: Hogan: The Convict King 24.
Tekst (på bildet): A Prisonship in Capricornia with an adjacent village.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA I

Bilde 3: 
Arkivref.: Fartøysbilder boks 9, AAA Neg. nr. 1358 og AAM, 553
Tekst (på bildet): Kriigs fange skibet Bahama. L. Gillinghams bay. Chatham. Aaret 1810. 
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA VIII a

Bilde 4: 
Arkivref.: AAA neg. 1358
Tekst: Fra Bahama. Utsnitt av bildet.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA XIII a

Bilde 5: 
Arkivref.: AAA Neg. nr. 1202
Tekst: Originalen tilhører: Marstal og Omegns Museumsforening.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA IV A

Bilde 6: 
Arkivref.: AAA Neg. nr. 1172
Tekst: "Fangeskibet Bahama liggende i Chathams River ved Gillingham". Signi: "I Koch 1891"
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA X a
  Photo: Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN (Opphavsrett)
 • Fartøybilder fra Agder
	
Navn: Bahama
Kjennetegn: Ukjent
Type: Prisonskip
Bygget: Ukjent
Hjemmehavn: Ukjent
Drektighet: Ukjent
Kilde: Bildene
Skuteregistersignatur: Ukjent

Bilde 1:
Arkivref.: Fartøysbilder boks 9, AAA Neg. nr. 1171
Tekst: Det engelske krigsfangeskib "Bahama" i Gillingham Bay, Chatham. Farvelagt tegning af E.J 1850. "Kopi etter tabt original" Bildet er stemplet Handels og sjøfartsmuseet på kronborg. Helsingør Danmark. 1964
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA B a

Bilde 2: 
Arkivref.: Fartøysbilder boks 9, AAA Neg. nr. 1250
Tekst: Jørgen Jørgensen ("Kong Jørgensen"). Figur 21, Prisonskib (Bahama) side 38 jf. S.225 i Carl Roos: Prisonen 1807 - 1814. København 1953. jf s. 225. Originalen tilhører British Museum, the Egerton Collection Sammenlign: Hogan: The Convict King 24.
Tekst (på bildet): A Prisonship in Capricornia with an adjacent village.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA I

Bilde 3: 
Arkivref.: Fartøysbilder boks 9, AAA Neg. nr. 1358 og AAM, 553
Tekst (på bildet): Kriigs fange skibet Bahama. L. Gillinghams bay. Chatham. Aaret 1810. 
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA VIII a

Bilde 4: 
Arkivref.: AAA neg. 1358
Tekst: Fra Bahama. Utsnitt av bildet.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA XIII a

Bilde 5: 
Arkivref.: AAA Neg. nr. 1202
Tekst: Originalen tilhører: Marstal og Omegns Museumsforening.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA IV A

Bilde 6: 
Arkivref.: AAA Neg. nr. 1172
Tekst: "Fangeskibet Bahama liggende i Chathams River ved Gillingham". Signi: "I Koch 1891"
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA X a
  Photo: Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN (Opphavsrett)
 • Fartøybilder fra Agder
	
Navn: Bahama
Kjennetegn: Ukjent
Type: Prisonskip
Bygget: Ukjent
Hjemmehavn: Ukjent
Drektighet: Ukjent
Kilde: Bildene
Skuteregistersignatur: Ukjent

Bilde 1:
Arkivref.: Fartøysbilder boks 9, AAA Neg. nr. 1171
Tekst: Det engelske krigsfangeskib "Bahama" i Gillingham Bay, Chatham. Farvelagt tegning af E.J 1850. "Kopi etter tabt original" Bildet er stemplet Handels og sjøfartsmuseet på kronborg. Helsingør Danmark. 1964
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA B a

Bilde 2: 
Arkivref.: Fartøysbilder boks 9, AAA Neg. nr. 1250
Tekst: Jørgen Jørgensen ("Kong Jørgensen"). Figur 21, Prisonskib (Bahama) side 38 jf. S.225 i Carl Roos: Prisonen 1807 - 1814. København 1953. jf s. 225. Originalen tilhører British Museum, the Egerton Collection Sammenlign: Hogan: The Convict King 24.
Tekst (på bildet): A Prisonship in Capricornia with an adjacent village.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA I

Bilde 3: 
Arkivref.: Fartøysbilder boks 9, AAA Neg. nr. 1358 og AAM, 553
Tekst (på bildet): Kriigs fange skibet Bahama. L. Gillinghams bay. Chatham. Aaret 1810. 
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA VIII a

Bilde 4: 
Arkivref.: AAA neg. 1358
Tekst: Fra Bahama. Utsnitt av bildet.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA XIII a

Bilde 5: 
Arkivref.: AAA Neg. nr. 1202
Tekst: Originalen tilhører: Marstal og Omegns Museumsforening.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA IV A

Bilde 6: 
Arkivref.: AAA Neg. nr. 1172
Tekst: "Fangeskibet Bahama liggende i Chathams River ved Gillingham". Signi: "I Koch 1891"
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA X a
  Photo: Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN (Opphavsrett)
 • Fartøybilder fra Agder
	
Navn: Bahama
Kjennetegn: Ukjent
Type: Prisonskip
Bygget: Ukjent
Hjemmehavn: Ukjent
Drektighet: Ukjent
Kilde: Bildene
Skuteregistersignatur: Ukjent

Bilde 1:
Arkivref.: Fartøysbilder boks 9, AAA Neg. nr. 1171
Tekst: Det engelske krigsfangeskib "Bahama" i Gillingham Bay, Chatham. Farvelagt tegning af E.J 1850. "Kopi etter tabt original" Bildet er stemplet Handels og sjøfartsmuseet på kronborg. Helsingør Danmark. 1964
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA B a

Bilde 2: 
Arkivref.: Fartøysbilder boks 9, AAA Neg. nr. 1250
Tekst: Jørgen Jørgensen ("Kong Jørgensen"). Figur 21, Prisonskib (Bahama) side 38 jf. S.225 i Carl Roos: Prisonen 1807 - 1814. København 1953. jf s. 225. Originalen tilhører British Museum, the Egerton Collection Sammenlign: Hogan: The Convict King 24.
Tekst (på bildet): A Prisonship in Capricornia with an adjacent village.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA I

Bilde 3: 
Arkivref.: Fartøysbilder boks 9, AAA Neg. nr. 1358 og AAM, 553
Tekst (på bildet): Kriigs fange skibet Bahama. L. Gillinghams bay. Chatham. Aaret 1810. 
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA VIII a

Bilde 4: 
Arkivref.: AAA neg. 1358
Tekst: Fra Bahama. Utsnitt av bildet.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA XIII a

Bilde 5: 
Arkivref.: AAA Neg. nr. 1202
Tekst: Originalen tilhører: Marstal og Omegns Museumsforening.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA IV A

Bilde 6: 
Arkivref.: AAA Neg. nr. 1172
Tekst: "Fangeskibet Bahama liggende i Chathams River ved Gillingham". Signi: "I Koch 1891"
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA X a
  Photo: Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN (Opphavsrett)
 • Fartøybilder fra Agder
	
Navn: Bahama
Kjennetegn: Ukjent
Type: Prisonskip
Bygget: Ukjent
Hjemmehavn: Ukjent
Drektighet: Ukjent
Kilde: Bildene
Skuteregistersignatur: Ukjent

Bilde 1:
Arkivref.: Fartøysbilder boks 9, AAA Neg. nr. 1171
Tekst: Det engelske krigsfangeskib "Bahama" i Gillingham Bay, Chatham. Farvelagt tegning af E.J 1850. "Kopi etter tabt original" Bildet er stemplet Handels og sjøfartsmuseet på kronborg. Helsingør Danmark. 1964
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA B a

Bilde 2: 
Arkivref.: Fartøysbilder boks 9, AAA Neg. nr. 1250
Tekst: Jørgen Jørgensen ("Kong Jørgensen"). Figur 21, Prisonskib (Bahama) side 38 jf. S.225 i Carl Roos: Prisonen 1807 - 1814. København 1953. jf s. 225. Originalen tilhører British Museum, the Egerton Collection Sammenlign: Hogan: The Convict King 24.
Tekst (på bildet): A Prisonship in Capricornia with an adjacent village.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA I

Bilde 3: 
Arkivref.: Fartøysbilder boks 9, AAA Neg. nr. 1358 og AAM, 553
Tekst (på bildet): Kriigs fange skibet Bahama. L. Gillinghams bay. Chatham. Aaret 1810. 
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA VIII a

Bilde 4: 
Arkivref.: AAA neg. 1358
Tekst: Fra Bahama. Utsnitt av bildet.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA XIII a

Bilde 5: 
Arkivref.: AAA Neg. nr. 1202
Tekst: Originalen tilhører: Marstal og Omegns Museumsforening.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA IV A

Bilde 6: 
Arkivref.: AAA Neg. nr. 1172
Tekst: "Fangeskibet Bahama liggende i Chathams River ved Gillingham". Signi: "I Koch 1891"
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0122_Fartøybilder-SMW_090525\BAHAMA X a
  Photo: Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN (Opphavsrett)

Fartøybilder fra Agder Navn: Bahama Kjennetegn: Ukjent Type: Prisonskip Bygget: Ukjent Hjemmehavn: Ukjent Drektighet: Ukjent Kilde: Bildene Skuteregistersignatur: Ukjen...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to