• Fartøybilder fra Agder.

Navn: Herlof Herlofsen
Kjennetegn: HWLC
Type: Fregatt omrigget til bark
Bygget 1875 i Arendal
Hjemmehavn: Arendal
Drektighet: 722 nrt
Skuteregistersignatur: 1297, 1876VH203

Bilde 1:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA jnr. 18-1964
Tekst: Skip - Fancymodell (?) utført av Emil Bakke, f. 1885, modellskutebygger Nesgrenda, Holt. Gave fra Fædrelandsvennen 8. jan. 1964.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON A I.tif

Bilde 2:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA neg. 207
Tekst: Foto fra New Orleans, stemplet Schønberg, Arendal.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON FOTO SCHØNBERG TORVET ARENDAL.tif

Bilde 3:
Arkivref: Fartøybilder 34
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON I.tif

Bilde 4:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA Neg. nr. 209	
Tekst: Gave fra Arendal Sjømannsforening 14. januar 1959.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON II.tif

Bilde 5:
Arkivref: Fartøybilder 34
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON III.tif

Bilde 6:
Arkivref: Fartøybilder 34, AA 4442
Tekst: Reder: Ole J. Herlofson m.fl., Arendal. Gave 21. februar 1957 fra kaptein Nicolai Gerners dødsbo, Hisøy.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON IV.tif

Bilde 7:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA jnr. 490-1963
Tekst: Fot. i North Shields i begynnelsen av 1890-årene. Gave fra fru Ellen Thorstensen, Skilsøy, Tromøy, 14. okt. 1963.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON V.tif

Bilde 8:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA neg. 209
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON VII.tif
  Photo: Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN (Opphavsrett)
 • Fartøybilder fra Agder.

Navn: Herlof Herlofsen
Kjennetegn: HWLC
Type: Fregatt omrigget til bark
Bygget 1875 i Arendal
Hjemmehavn: Arendal
Drektighet: 722 nrt
Skuteregistersignatur: 1297, 1876VH203

Bilde 1:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA jnr. 18-1964
Tekst: Skip - Fancymodell (?) utført av Emil Bakke, f. 1885, modellskutebygger Nesgrenda, Holt. Gave fra Fædrelandsvennen 8. jan. 1964.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON A I.tif

Bilde 2:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA neg. 207
Tekst: Foto fra New Orleans, stemplet Schønberg, Arendal.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON FOTO SCHØNBERG TORVET ARENDAL.tif

Bilde 3:
Arkivref: Fartøybilder 34
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON I.tif

Bilde 4:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA Neg. nr. 209	
Tekst: Gave fra Arendal Sjømannsforening 14. januar 1959.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON II.tif

Bilde 5:
Arkivref: Fartøybilder 34
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON III.tif

Bilde 6:
Arkivref: Fartøybilder 34, AA 4442
Tekst: Reder: Ole J. Herlofson m.fl., Arendal. Gave 21. februar 1957 fra kaptein Nicolai Gerners dødsbo, Hisøy.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON IV.tif

Bilde 7:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA jnr. 490-1963
Tekst: Fot. i North Shields i begynnelsen av 1890-årene. Gave fra fru Ellen Thorstensen, Skilsøy, Tromøy, 14. okt. 1963.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON V.tif

Bilde 8:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA neg. 209
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON VII.tif
  Photo: Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN (Opphavsrett)
 • Fartøybilder fra Agder.

Navn: Herlof Herlofsen
Kjennetegn: HWLC
Type: Fregatt omrigget til bark
Bygget 1875 i Arendal
Hjemmehavn: Arendal
Drektighet: 722 nrt
Skuteregistersignatur: 1297, 1876VH203

Bilde 1:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA jnr. 18-1964
Tekst: Skip - Fancymodell (?) utført av Emil Bakke, f. 1885, modellskutebygger Nesgrenda, Holt. Gave fra Fædrelandsvennen 8. jan. 1964.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON A I.tif

Bilde 2:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA neg. 207
Tekst: Foto fra New Orleans, stemplet Schønberg, Arendal.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON FOTO SCHØNBERG TORVET ARENDAL.tif

Bilde 3:
Arkivref: Fartøybilder 34
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON I.tif

Bilde 4:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA Neg. nr. 209	
Tekst: Gave fra Arendal Sjømannsforening 14. januar 1959.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON II.tif

Bilde 5:
Arkivref: Fartøybilder 34
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON III.tif

Bilde 6:
Arkivref: Fartøybilder 34, AA 4442
Tekst: Reder: Ole J. Herlofson m.fl., Arendal. Gave 21. februar 1957 fra kaptein Nicolai Gerners dødsbo, Hisøy.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON IV.tif

Bilde 7:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA jnr. 490-1963
Tekst: Fot. i North Shields i begynnelsen av 1890-årene. Gave fra fru Ellen Thorstensen, Skilsøy, Tromøy, 14. okt. 1963.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON V.tif

Bilde 8:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA neg. 209
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON VII.tif
  Photo: Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN (Opphavsrett)
 • Fartøybilder fra Agder.

Navn: Herlof Herlofsen
Kjennetegn: HWLC
Type: Fregatt omrigget til bark
Bygget 1875 i Arendal
Hjemmehavn: Arendal
Drektighet: 722 nrt
Skuteregistersignatur: 1297, 1876VH203

Bilde 1:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA jnr. 18-1964
Tekst: Skip - Fancymodell (?) utført av Emil Bakke, f. 1885, modellskutebygger Nesgrenda, Holt. Gave fra Fædrelandsvennen 8. jan. 1964.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON A I.tif

Bilde 2:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA neg. 207
Tekst: Foto fra New Orleans, stemplet Schønberg, Arendal.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON FOTO SCHØNBERG TORVET ARENDAL.tif

Bilde 3:
Arkivref: Fartøybilder 34
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON I.tif

Bilde 4:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA Neg. nr. 209	
Tekst: Gave fra Arendal Sjømannsforening 14. januar 1959.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON II.tif

Bilde 5:
Arkivref: Fartøybilder 34
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON III.tif

Bilde 6:
Arkivref: Fartøybilder 34, AA 4442
Tekst: Reder: Ole J. Herlofson m.fl., Arendal. Gave 21. februar 1957 fra kaptein Nicolai Gerners dødsbo, Hisøy.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON IV.tif

Bilde 7:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA jnr. 490-1963
Tekst: Fot. i North Shields i begynnelsen av 1890-årene. Gave fra fru Ellen Thorstensen, Skilsøy, Tromøy, 14. okt. 1963.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON V.tif

Bilde 8:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA neg. 209
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON VII.tif
  Photo: Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN (Opphavsrett)
 • Fartøybilder fra Agder.

Navn: Herlof Herlofsen
Kjennetegn: HWLC
Type: Fregatt omrigget til bark
Bygget 1875 i Arendal
Hjemmehavn: Arendal
Drektighet: 722 nrt
Skuteregistersignatur: 1297, 1876VH203

Bilde 1:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA jnr. 18-1964
Tekst: Skip - Fancymodell (?) utført av Emil Bakke, f. 1885, modellskutebygger Nesgrenda, Holt. Gave fra Fædrelandsvennen 8. jan. 1964.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON A I.tif

Bilde 2:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA neg. 207
Tekst: Foto fra New Orleans, stemplet Schønberg, Arendal.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON FOTO SCHØNBERG TORVET ARENDAL.tif

Bilde 3:
Arkivref: Fartøybilder 34
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON I.tif

Bilde 4:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA Neg. nr. 209	
Tekst: Gave fra Arendal Sjømannsforening 14. januar 1959.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON II.tif

Bilde 5:
Arkivref: Fartøybilder 34
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON III.tif

Bilde 6:
Arkivref: Fartøybilder 34, AA 4442
Tekst: Reder: Ole J. Herlofson m.fl., Arendal. Gave 21. februar 1957 fra kaptein Nicolai Gerners dødsbo, Hisøy.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON IV.tif

Bilde 7:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA jnr. 490-1963
Tekst: Fot. i North Shields i begynnelsen av 1890-årene. Gave fra fru Ellen Thorstensen, Skilsøy, Tromøy, 14. okt. 1963.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON V.tif

Bilde 8:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA neg. 209
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON VII.tif
  Photo: Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN (Opphavsrett)
 • Fartøybilder fra Agder.

Navn: Herlof Herlofsen
Kjennetegn: HWLC
Type: Fregatt omrigget til bark
Bygget 1875 i Arendal
Hjemmehavn: Arendal
Drektighet: 722 nrt
Skuteregistersignatur: 1297, 1876VH203

Bilde 1:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA jnr. 18-1964
Tekst: Skip - Fancymodell (?) utført av Emil Bakke, f. 1885, modellskutebygger Nesgrenda, Holt. Gave fra Fædrelandsvennen 8. jan. 1964.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON A I.tif

Bilde 2:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA neg. 207
Tekst: Foto fra New Orleans, stemplet Schønberg, Arendal.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON FOTO SCHØNBERG TORVET ARENDAL.tif

Bilde 3:
Arkivref: Fartøybilder 34
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON I.tif

Bilde 4:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA Neg. nr. 209	
Tekst: Gave fra Arendal Sjømannsforening 14. januar 1959.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON II.tif

Bilde 5:
Arkivref: Fartøybilder 34
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON III.tif

Bilde 6:
Arkivref: Fartøybilder 34, AA 4442
Tekst: Reder: Ole J. Herlofson m.fl., Arendal. Gave 21. februar 1957 fra kaptein Nicolai Gerners dødsbo, Hisøy.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON IV.tif

Bilde 7:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA jnr. 490-1963
Tekst: Fot. i North Shields i begynnelsen av 1890-årene. Gave fra fru Ellen Thorstensen, Skilsøy, Tromøy, 14. okt. 1963.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON V.tif

Bilde 8:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA neg. 209
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON VII.tif
  Photo: Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN (Opphavsrett)
 • Fartøybilder fra Agder.

Navn: Herlof Herlofsen
Kjennetegn: HWLC
Type: Fregatt omrigget til bark
Bygget 1875 i Arendal
Hjemmehavn: Arendal
Drektighet: 722 nrt
Skuteregistersignatur: 1297, 1876VH203

Bilde 1:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA jnr. 18-1964
Tekst: Skip - Fancymodell (?) utført av Emil Bakke, f. 1885, modellskutebygger Nesgrenda, Holt. Gave fra Fædrelandsvennen 8. jan. 1964.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON A I.tif

Bilde 2:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA neg. 207
Tekst: Foto fra New Orleans, stemplet Schønberg, Arendal.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON FOTO SCHØNBERG TORVET ARENDAL.tif

Bilde 3:
Arkivref: Fartøybilder 34
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON I.tif

Bilde 4:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA Neg. nr. 209	
Tekst: Gave fra Arendal Sjømannsforening 14. januar 1959.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON II.tif

Bilde 5:
Arkivref: Fartøybilder 34
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON III.tif

Bilde 6:
Arkivref: Fartøybilder 34, AA 4442
Tekst: Reder: Ole J. Herlofson m.fl., Arendal. Gave 21. februar 1957 fra kaptein Nicolai Gerners dødsbo, Hisøy.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON IV.tif

Bilde 7:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA jnr. 490-1963
Tekst: Fot. i North Shields i begynnelsen av 1890-årene. Gave fra fru Ellen Thorstensen, Skilsøy, Tromøy, 14. okt. 1963.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON V.tif

Bilde 8:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA neg. 209
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON VII.tif
  Photo: Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN (Opphavsrett)
 • Fartøybilder fra Agder.

Navn: Herlof Herlofsen
Kjennetegn: HWLC
Type: Fregatt omrigget til bark
Bygget 1875 i Arendal
Hjemmehavn: Arendal
Drektighet: 722 nrt
Skuteregistersignatur: 1297, 1876VH203

Bilde 1:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA jnr. 18-1964
Tekst: Skip - Fancymodell (?) utført av Emil Bakke, f. 1885, modellskutebygger Nesgrenda, Holt. Gave fra Fædrelandsvennen 8. jan. 1964.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON A I.tif

Bilde 2:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA neg. 207
Tekst: Foto fra New Orleans, stemplet Schønberg, Arendal.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON FOTO SCHØNBERG TORVET ARENDAL.tif

Bilde 3:
Arkivref: Fartøybilder 34
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON I.tif

Bilde 4:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA Neg. nr. 209	
Tekst: Gave fra Arendal Sjømannsforening 14. januar 1959.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON II.tif

Bilde 5:
Arkivref: Fartøybilder 34
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON III.tif

Bilde 6:
Arkivref: Fartøybilder 34, AA 4442
Tekst: Reder: Ole J. Herlofson m.fl., Arendal. Gave 21. februar 1957 fra kaptein Nicolai Gerners dødsbo, Hisøy.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON IV.tif

Bilde 7:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA jnr. 490-1963
Tekst: Fot. i North Shields i begynnelsen av 1890-årene. Gave fra fru Ellen Thorstensen, Skilsøy, Tromøy, 14. okt. 1963.
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON V.tif

Bilde 8:
Arkivref: Fartøybilder 34, AAA neg. 209
Opprinnelig filreferanse i eDepoet: F0121_Fartøybilder-SMW_090507\HERLOF HERLOFSON VII.tif
  Photo: Aust-Agder museum og arkiv – KUBEN (Opphavsrett)

Fartøybilder fra Agder. Navn: Herlof Herlofsen Kjennetegn: HWLC Type: Fregatt omrigget til bark Bygget 1875 i Arendal Hjemmehavn: Arendal Drektighet: 722 nrt Skuteregister...

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to