Regionmuseum der avdelingane er Valdres Folkemuseum, Bautahaugen Samlinger og Bagn Bygdesamling. Saman viser dei den kulturelle historia i Valdres gjennom sine samlingar og fotografi. Norsk institutt for bunad og folkedrakt er organisert gjennom Valdresmusea.

Om Valdresmusea as

Her kan du lese meir om Valdresmusea: https://valdresmusea.no/om-oss

Our departments

Visit us

Share to