Vest-Agder-museet består av 11 kulturhistoriske museer: Flekkefjord, Lista, Sjølingstad Uldvarefabrik, Mandal, Setesdalsbanen, Gimle Gård, Kristiansand museum, Odderøya museumshavn, Kristiansand kanonmuseum, Tingvatn og D/S Hestmanden.

Om Vest-Agder-museet

Vest-Agder-museet IKS arbeider med innsamling, bevaring, dokumentasjon, forskning og formidling av kulturhistorien i Vest-Agder. Museet består av 11 besøksmål: Flekkefjord museum, Lista museum, Sjølingstad Uldvarefabrik, Mandal museum, Setesdalsbanen, Gimle Gård, Kristiansand museum med friluftsmuseum, D/S Hestmanden, Odderøya museumshavn, Tingvatn og Kristiansand kanonmuseum. Museets hovedfokus er Vest-Agders kulturhistorie med byliv og bygdeliv gjennom århundrene, sjøfart og kystkultur. Av nyere historie har museet et spesielt fokus på plastbåtens historie, militærhistorie på 1900-tallet og lokal industrihistorie og byggeskikk. Vest-Agder-museet forvalter en museumsjernbane og en museumsfabrikk, en stor samling antikvariske bygninger fra ulike deler av Vest-Agder, en herregård fra 1800-tallet, et kanonmuseum med verdens nest største kanon montert på land, en stor samling norsk kunst fra 1800-tallet og store mengder gjenstander knyttet til landsdelens historie og kystkultur. Vest-Agder-museets samlinger omfatter om lag 61 000 gjenstander hvorav rundt 450 kunstverk, 90 antikvariske bygninger og 220 000 foto.

Visit us

Share to