Norges arktiske universitetsmuseum er Nord-Norges eldste vitenskapelige institusjon og har bidratt til kunnskap og innsikt i nordnorsk natur- og kulturhistorie, samfunn og livsgrunnlag siden 1872. Museet spilte en viktig rolle i grunnleggingen av Universitetet i Tromsø i 1968, og er i dag en integrert del av UiT Norges arktiske universitet. Museet har store vitenskapelige samlinger innen arkeologi, numismatikk, samisk etnografi, nyere kulturhistorie, botanikk, geologi og zoologi.

Our departments

Visit us

Share to