Sør-Troms Museum holder til i kommunene Salangen, Kvæfjord, Skånland, Lavangen, Ibestad og Harstad. Museet forvalter 46 historiske bygninger, 45.900 kunst- og kulturhistoriske gjenstander, 200 hyllemeter privatarkiv og 58.000 historiske fotografier.

Om Sør-Troms Museum

Sør-Troms Museum har fire avdelinger:

* Regionmuseet er den største avdelingen med anlegg, gjenstander, foto og arkiver i kommunene Salangen, Kvæfjord, Tjeldsund, Lavangen, Ibestad og Harstad. Det finnes bl.a. en sildoljefabrikk, handelsted, en kraftstasjon, bygdetun og kulturstier.

* Skonnerten «Anna Rogde», bygget i 1868, er en nasjonal maritim kulturskatt. Skuta ble vernet av Riksantikvaren i 1989 og er et samlende symbol for nordnorsk kystkultur og maritim tradisjon.

* Trastad Samlinger, med Outsider Art, er landets første museum for utviklingshemmedes historie etter andre verdenskrig. Museet åpnet sommeren 1996. Her formidles det en unik historie om hvordan såkalt "ikke opplæringsdyktige" utviklet seg gjennom kunst. Trastad Galleri åpnet i 2000. Samlingen består av to elementer: en samling av kunst laget av beboere ved Trastad Gård, samt en nasjonal og internasjonal samling av «Outsider Art».

* Trondenes Historiske Senter ligger i et historisk kulturlandskap like utenfor Harstad sentrum. Museets hovedutstilling tar for seg historien fra steinalderen og fram til moderne tid, med hovedvekt på vikingtid og middelalder. Trondenes middelaldergård er en rekonstruksjon basert på skriftlige kilder og arkeologiske funn, og omfatter årestue, stavkirke og andre bygninger. Dette blir et senter for aktivitetsbasert formidling av middelalderhistorie med hovedvekt på Trondenes og Sør-Troms.

For mer informasjon se: www.stmu.no.

Visit us

  • Address Trondenesveien 122, 9404 Harstad - Hárstták, Norge
  • Phone 77018380 (sentralbord)
  • Homepage https://www.stmu.no/

Share to