About the collection

Stiklestad Nasjonale Kultursenter har et nasjonal ansvar for formidling av Olavsarven, og er både symbolsted, minnested og museum. Folkemuseet består av 32 kulturhistoriske bygg som er flyttet til Stiklestad fra andre steder i regionen. Museet har fokus på historisk håndverk som en fellesnevner for arbeidet både med middelaldergården Stiklastadir og folkemuseet. Samlingene består av ca. 30.000 objekter, i hovudsak kulturhistoriske gjenstander knyttet til folkemuseet, samt ca 20.000 foto.

Details

  • Owner of collection Stiklestad Nasjonale Kultursenter
  • Number of objects 1478

1 new objects last 30 days

Share to