Grenselandmuseet har ansvar for det store fellesområdet som tidligere var delt mellom tre nasjonalstater – Finland, Russland og Norge. Museet fokuserer særlig på hvilke effekter og konsekvenser dette har hatt og fremdeles har for samkvem mellom de ulike folkegruppene i området.

Om Grenselandmuseet

Grenselandmuseet er Varanger museums avdeling i Sør-Varanger. Vi har ansvar for det store fellesområdet som tidligere var delt mellom tre nasjonalstater – Finland, Russland og Norge. Museet fokuserer særlig på hvilke effekter og konsekvenser dette har hatt og fremdeles har for samkvem mellom de ulike folkegruppene i området. Museet forvalter 16 museumsanlegg spredt i kommunen, blant annet Bjørklund gård og Strand internat, samt en stor gjenstands-, arkiv- og fotosamling. Staben er lokalisert på Grenselandmuseet i Kirkenes.

Utstillingene på Grenselandmuseet gjenspeiler viktige milepæler i grensehistorien, som norsk, finsk og russisk innvandring, gruvehistorie, fornorskning, 2. verdenskrig og kulturmøter gjennom tidene.

Visit us

Share to