Søgne Fornsamlag ble stiftet i 1907, med det formål å samle inn gjenstander til ei bygdesamling. I 1913 kjøpte laget et hus til samlinga, og Søgne bygdemuseum var etablert. I 1920 overtok Søgne kommune huset og samlinga. Ved årsskiftet 2016-2017 består samlinga av ca. 800 gjenstander.

Om Søgne Bygdemuseum

Søgne Fornsamlag ble stiftet i 1907 med det formål å samle inn gjenstander til ei bygdesamling. I 1913 kjøpte laget et hus til samlinga, og Søgne bygdemuseum var etablert. I 1920 overtok Søgne kommune huset og samlinga. Ved årsskiftet 2016-2017 består samlinga av ca. 800 gjenstander.

Visit us

Share to