Førjulstid på Sunnfjord Museum

article image
Photographer: Henning A. Hellebust

Bli med inn i stovene våre og høyr om førebuingane til jula, og tradisjonane som knytte seg til julehøgtida på 1800-talet.

Maximum attendees

30

Duration

45 min

Time period

Veke 48, 49 og 50

Cost

Free

Other info

Delar av besøket føregår ute og inne i dei kalde husa, så det er viktig å kle seg etter været. Opplegget er satt til å vare ca. 45 min, men vi kan tilpasse etter alder på gruppa. I påmeldinga opplyser de kva tid de har til rådigheit, og om de ynskjer å ete lunsj her. Det er avgrensa tilgang for rørslehemma besøkande i dei antikvariske husa, men vi kan legge til rette for tilkomst i Østenstadstova. Gje oss beskjed i god tid om de treng tilrettelegging.

Competency goals

Inneholder læringsmål for:
 • 1. - 2. trinn: Samfunnsfag (SAF01-04), KRLE (RLE01-03) and Mat og helse (MHE01-02)
 • 3. - 4. trinn: Samfunnsfag (SAF01-04) and KRLE (RLE01-03)
 • 5. - 7. trinn: Samfunnsfag (SAF01-04), KRLE (RLE01-03) and Mat og helse (MHE01-02)

KRLE (RLE01-03)

grades 1 - 2

 • utforske og beskrive hvordan kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk lokalt og regionalt
 • sammenligne og presentere ulike årstider og høytider i kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner, som kulturarv
 • samtale om og presentere estetiske uttrykk fra kristendom og andre religioner og livssyn

grades 3 - 4

 • samtale om og presentere sentrale fortellinger og trosforestillinger i kristen tradisjon

grades 5 - 7

 • utforske og sammenligne tekster og materielle uttrykk som kilder til kunnskap om kulturarv knyttet til kristendom og ulike religions- og livssynstradisjoner
 • beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer i kristendom

Mat og helse (MHE01-02)

grades 1 - 2

 • samtale om måltidsskikkar frå norsk og samisk kultur og frå andre kulturar, og om verdien av å ete saman med andre

grades 5 - 7

 • utforske og presentere tradisjonelle norske og samiske metodar for å konservere mat på og kunne fortelje om råvarene som blir konserverte

Samfunnsfag (SAF01-04)

grades 1 - 2

 • utforske og presentere korleis menneska levde for éin til to menneskealdrar sidan
 • utforske og beskrive kulturminne og kultur- og naturlandskapet i nærmiljøet

grades 3 - 4

 • utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag
 • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet

grades 5 - 7

 • utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster
 • utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap

Show competency goals

Julestemning på Sunnfjord Museum
Julestemning på Sunnfjord Museum Photographer: Henning A. Hellebust

Førjulstida er for mange ei tid med gjeremål, forventningar og tradisjonar. På museet får elevane eit innblikk i jul anno 1850, og førebuinga som knytte seg til julefeiringa i det gamle bondesamfunnet på sunnfjordbygdene. Vi besøker den julepynta Østenstadstova, som er pynta slik den kunne sjå ut julekvelden. Elevane høyrer om arbeid, juleskikkar og tradisjonar som høyrde førjuls- og juletida til.

Pedagogisk gjennomføring:

Elevane møter museumspedagogen og vi går i samla flokk til Østenstadstova. Her får elevane sjå ei julepynta stove med lys, mat på bordet og grøn pynt i vindauga. Vi samtalar om tradisjonar, skikkar og folketru. Korleis var det før, og korleis feirar vi denne høgtida no? Er det nokon tradisjonar vi har tatt med oss vidare? Og kva er ein tradisjon?

Etter besøket i Østenstadstova går vi til husmannsplassen og kikkar inn i den julepynta stova til Nils og Marte Movik.

Ei omvising i husa tar ca 45 min. Vi tilpassar økta til barnehage og dei minste trinna. Om det er ynskjeleg kan vi legge opp til juleverkstad der vi lagar papirhjarte og/eller kremmarhus. Opplys om dette i bestillinga, og set av ca 45 min til det i besøket.

Order form

More school experiences

School
Card Image

Haustarbeid på museumsgarden

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Samfunnsfag Mat og helse Naturfag grades 1 - 2 grades 3 - 4 grades 5 - 7
School
Card Image

Sau i Dalane

Dalane Folkemuseum

Kunst og håndverk Samfunnsfag grades 5 - 7
School
Card Image

Feyer & Fayancemysteriet

Dalane Folkemuseum

Samfunnsfag Kunst og håndverk grades 3 - 4

Share to