Hanseatenes verden

article image
Photographer: Museum Vest

Omvising for VGS. Hvem var hanseatene? Hvordan var livet på Bryggen i hanseatenes tid? Hvordan påvirket hanseatene Norge og Bergen - og omvendt? Hvilke spor ser vi etter hanseatene idag? Finn ut under et besøk på Schøtstuene og Bryggen

Maximum attendees

30

Duration

45-90 minutter

Time period

Hele våren 2024. Mars og april etter kl. 12:00

Competency goals

Inneholder læringsmål for:
  • vg2: Historie (HIS01-03)
  • vg3: Historie (HIS01-03)

Historie (HIS01-03)

VG2

  • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv
  • utforske hvordan kommunikasjon og kulturmøter har hatt betydning for mennesker i Norge og verden

VG3

  • gjøre rede for årsaker til at mennesker har migrert, og diskutere kulturmøtene sett fra ulike perspektiver.
  • vurdere hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser og bruke historiske perspektiver i samtale om bærekraftige løsninger

Show competency goals

Hanseatene var tyske handelsmenn som var en sentral del av bybildet i Bergen i rundt 500 år. Det Tyske Kontor på Bryggen var aktivt fra ca. 1360 - 1761. Gjennom organisasjon og kapital var de i store deler av perioden dominerende i fjernhandelen med tørrfisk og andre varer.

Kontoret i Bergen var i omfang det største av de fire Kontorene hanseatene opprettet. Gjennom kulturmøter i 500 år satte hanseatene sitt preg på byen og er derfor en enormt viktig del av det som har gjort Bergen til hva byen er i dag.

I 1979 kom Bryggen på UNESCOs verdensarvliste, og arven etter den «tapte handelskulturen» etter hanseatene var sentral i grunngivingen til dette. Visste du at Bryggen i Bergen er eneste sted i verden med bevarte bygninger fra hanseatene?

Det Hanseatiske Museum i Finnegården er under restaurering til 2027 – vår hovedarena er fram til åpning Schøtstuene og Bryggen.

Gjennomføring

Omvising med formidler på Schøtstuene, samt Bryggepassasjene og fronten av Bryggen.

I våre omvisinger på Schøtstuene og Bryggen kan vi gi elevene et unikt innblikk i den hanseatiske historien på flere plan:

Den større konteksten med Hansaforbundet, internasjonal handel og maktforhold fra middelalderen til vår tid Den lokale historien og hanseatenes betydning for Bergen Det menneskelige; hvordan var livet for menneskene på Bryggen og andre involvert i handelen gjennom den hanseatiske perioden? Få historien på nært hold; gjenstander, bygninger, Bryggen og Vågen. De lange linjer: Arven etter hanseatene – hvordan er vi påvirket av den hanseatiske perioden i dag? Betydningen av verdensarv og kulturminner. Omvisingen kan tilpasses ulike hovedfokus og problemstillinger etter lærers ønsker.

Spørsmål og kommentarer kan sendes til hanseatisk@museumvest.no

Beskrivelse av kompetansemål

VG2, VG3 & Påbygging Historie

Det vi formidler på en omvising på Schøtstuene og Bryggen kan tilpasses og treffe en rekke kompetansemål i læreplanen for historie, spesielt VG2. I vår grunnomvising treffes i størst grad:

VG2:

gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv utforske hvordan kommunikasjon og kulturmøter har hatt betydning for mennesker i Norge og verden VG3:

gjøre rede for årsaker til at mennesker har migrert, og diskutere kulturmøtene sett fra ulike perspektiver. vurdere hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser og bruke historiske perspektiver i samtale om bærekraftige løsninger

More school experiences

School
Card Image

En glad laks?

Norges Fiskerimuseum

Naturfag Samfunnsfag Mat og helse grades 5 - 7 grades 8 - 10
School
Card Image

Sjømatreise gjennom 1800-tallet

Norges Fiskerimuseum

Historie VG1 VG2 VG3
School
Card Image

Motstandsgruppa Bjørn West

Bjørn West Museet

grades 1 - 2 grades 3 - 4 grades 5 - 7 + 4 more grades

Share to