Stiftelsen Bymuseet i Bergen omfatter mer enn 100 antikvariske bygninger, rundt 100 000 gjenstander og 90 000 fotografier. Museet dokumenterer og formidler Bergens og det nære omlands kulturhistorie.

Stiftelsen Bymuseet i Bergen omfatter mer enn 100 antikvariske bygninger, rundt 100 000 gjenstander og 90 000 fotografier. Museet dokumenterer og formidler Bergens og det nære omlands kulturhistorie.

Om Bymuseet i Bergen Stiftelsen Bymuseet i Bergen ble opprettet i 2005 og er driftsorganisasjon for ni museer i Bergen kommune: Alvøen Hovedbygning, Bryggens Museum, Damsgård Hovedgård, Gamle Bergen Museum, Hordamuseet, Håkonshallen og Rosenkrantztårnet, Lepramuseet St. Jørgens Hospital og Bergen Skolemuseum. I tillegg ligger forvaltningsansvaret for Bergen Brannhistoriske Stiftelse sin samling hos Bymuseet. Bymuseet har ansvar for å dokumentere og formidle Bergens og det nære omlands kulturhistorie. Gjenstandene museet forvalter i dag har et klart tyngdepunkt på 1800-tallet, men samlingene dokumenterer en rekke felt gjennom århundrer, i tillegg til vår egen museumshistorie. Samlingene favner et bredt spekter av sosialhistoriske, byhistoriske og institusjonshistoriske felt fra reformasjonen og fremover, og de utgjør en betydelig gjenstandsmasse: Museet forvalter mer enn 100 antikvariske bygninger, rundt 100 000 gjenstander og 90 000 foto. Vi arbeider kontinuerlig med digitalisering av samlingene. Følgende museer/samlinger er tilgjengelig på Digitalt museum:

Alvøen Hovedbygning I Alvøen Hovedbygning formidles et av Norges eldste industrimiljøer. Gjenstandene i samlingen er knyttet til eierfamilien Fasmer og til stedet Alvøen, med sin kultur-, industri-, sosial- og familiehistorie. Gamle Bergen Museum 1800-tallets Bergen var Europas største treby og hadde et særpreget bymiljø. Friluftsmuseet Gamle Bergen Museum er en rekonstruert by med cirka 50 trehus fra 1700-, 1800- og 1900-tallet. Museet ble etablert for å vise bygningskulturen i Bergen, og samlingene består hovedsakelig av møbler og husgeråd, tekstiler, tapeter, oppmålingstegninger, bygningsdetaljer og gjenstander fra ulike håndverk. Museet har også en stor fotosamling.

Hordamuseet På Hordamuseet formidles den særegne levemåten til folket som levde i fjord- og kyststrøkene i Nord- og Midhordland. Museet har en friluftsavdeling med 30 bygninger og rike arkeologiske kulturminner, samt en stølsavdeling på Fanafjellet. Samlingene omfatter innbo og redskaper til sjøbruk, håndverk og jordbruk. Museet har en enestående samling åpne, klinkbygde båter.

Lepramuseet St. Jørgens Hospital I siste halvdel av 1800-tallet var Bergen en internasjonal leprahovedstad, og Lepramuseet befinner seg i byens eldste leprasykehus, St. Jørgens Hospital. Samlingene ved museet består av gjenstander fra ulike bergenske helseinstitusjoner, men hovedvekten av gjenstandene er knyttet til leprahistorien. I samlingene er det også en del gjenstander fra Harastølen, Luster sanatorium, som ble bygd som tuberkulose-sanatorium i 1902.

Bergen Skolemuseum Skolemuseet er plassert i Bergens gamle Latinskole og her formidles den norske og bergenske skolens historie, fra middelalderen og til i dag. Gjenstandene i samlingen består av gjenstander som inventar, læremidler, trykk og bilder. Samlingene spenner over et tidsrom fra 1800-tallet og frem til vår egen tid, med hovedvekt på perioden 1920-1960.

Bergen Brannhistoriske Stiftelse Bymuseet i Bergen forvalter samlingene til Bergen Brannhistoriske Stiftelse. Her finnes en av verdens største og flotteste brannhistoriske samlinger, med slukkemateriell helt tilbake til 1600-tallet.

Bymuseet i Bergen Dette er en samling som ikke er knyttet til et enkelt museum. Samlingen er forholdsvis nyopprettet og inneholder gjenstander som ikke hører hjemme i noen av de andre samlingene Stiftelsen Bymuseet i Bergen forvalter. Noen av våre øvrige samlinger har en avgrensning i tid, for eksempel at ingenting som er nyere enn 1970 skal innlemmes i samlingen og da kan det være aktuelt i registrere dem i BYB. Så langt inneholder denne samlingen bøker, den første covid-19 vaksinesprøyten satt i Bergen, serviser med mer.

Håkonshallen og Rosenkrantztårnet Samlingen inneholder reiseminner og andre gjenstander der Håkonshallen og eller Rosenkrantztårnet er avbildet. Det dreier seg om malerier, fat, veggdekorasjoner, askebeger med mer. Gjenstandene i denne samlingen har blitt innkjøpt på bruktbutikker i Bergensområdet gjennom flere år.

Our departments

Visit us

Share to