Sarpsborg kommunes fotosamling består av ca.12.000 bilder fra 1865 – 2008. Av disse er 7.500 tilgjengelig og søkbare her. I hovedsak er dette bygninger og gater i “gamle” Sarpsborg, men også bilder fra forskjellige arrangement, høytidsdager og portretter av kjente sarpinger.

Om fotosamlingen

Sarpsborg kommunes fotosamling inneholder en kulturhistorisk samling og dokumentasjon av fotografier fra Sarpsborg. Her finnes blant annet bilder fra flyfoto-samling fra Widerøe Flyveselskap A/S, deler av samlingen til Sarpsborg Arbeiderblad, prospektkort, portrettbilder av kjente sarpinger og forskjellige arrangementer fra opp gjennom byens historie.

Ved all bruk må fotograf/rettighetseier og kilde oppgis. F.eks. "Foto: Fotografens navn. Kilde: Sarpsborg kommunes fotosamling". Dette gjelder både ved trykking/papirkopier og digitalt - på nettsider og på sosiale medier.

Om Sarpsborg bibliotek

Sarpsborg kommune har tre offentlige folkebibliotek: Sarpsborg hovedbibliotek, Skjeberg områdebibliotek og Tune områdebibliotek. I tillegg driftes bibliotektjeneste i Sarpsborg på Ravneberget kvinnefengsel.

Sarpsborg hovedbibliotek holder til i Sarpsborg sentrum; midt mellom Festiviteten og Frikirken. Det har vært kommunal bibliotekdrift i Sarpsborg by siden 1903. Biblioteket holdt til på Lilletorvet etter 1912, i nåværende lokaler siden 1942. Det bygges akkurat nå nytt hovedbibliotek, der det nåværende suppleres med et nytt bygg. Planlagt innflytting er november 2023. Midlertidig bibliotek finnes på "Matstova", Sarpsborg torv.

Tune områdebibliotek holder til på Grålum. Det har vært bibliotekdrift i Tune siden 1843. Skjeberg områdebibliotek holder til i tidligere Skjeberg rådhus. Det har vært folkebibliotekdrift i Skjeberg siden 1840.

Visit us

Share to