Romsdalsmuseet ble stiftet i 1912 som Romsdal Bygdemuseum. I dag heter museet Stiftelsen Romsdalsmuseet og er en konsolidert enhet som består av 12 museer i Romsdal. Romsdalsmuseet er et av tre regionsmuseer i Møre og Romsdal Fylke, og er en del av Musea i Møre og Romsdal.

Om Romsdalsmuseet

Museene innenfor paraplyen Romsdalsmuseet er Bygde- og bysamlingen i Molde (Molde kommune), med den fredede eiendommen Chateauet, Holmarka besøksgard, Fiskerimuseet på Hjertøya (Molde kommune), Bud Kystmuseum og Ergan Kystfort – kyst- og krigshistorisk museum i Bud og Maleremmen kystgard (Hustadvika kommune), Løvikremma kystgård på Aukra (Aukra kommune), Veøya prestegård og middelalderkirke på Veøya (Molde kommune), Konfeksjonsmuseet i Isfjorden (Rauma kommune), Nesset prestegård – Bjørnstjerne Bjørnson sitt barndomshjem og Fred Kavli Kunnskapsenter (Nesset Kommune). ’I de tre andre Romsdalskommunene Sandøy, Vestnes og Midsund samarbeider vi med lokale foreninger. I tillegg huser vi Bunad Verksted - en egen avdeling for produksjons av Romsdalsdrakter. Romsdalsmuseet drifter også Leikarringen, en barneleikarring som har vært i kontinuerlig drift siden 1928.

Samlingene består av over 100 bygninger fra 1100-tallet frem til og med 1900-tallet, gjenstander, foto og et stort privatarkiv, Romsdalsarkivet. Den delen av fotosamlingen som er digitalisert av totalt en million bilder, er representert på Digitalt Museum.

Fotoarkivet vårt består av flere samlinger. Grunnstammen i bysamlingen kommer fra Molde kommunes billednemnd som ble opprettet i forbindelse med arbeidet med Molde bys historie. Vel 3500 nummer på sedler. Ellers finner du dette i fotoarkivet vårt:

Romsdal Folkeblads fotoarkiv (ca.1970-1987) består av 5.473 nummer som ligger i en database. Mange portretter. Noe er fremdeles uregistrert.

Normann Haugs samling (1940-1956) består av 9.500 nummer. Vesentlig portretter. Navneregister på data.

Aslaug Resets samling (1955-1970) består av 10.700 nummer. De fleste med 12 eksponeringer. Mest barn. Navneregister på data.

Fjellanger-Widerøe. Flyfoto fra Fræna, Molde, Nesset, Rauma, Vestnes og Midsund. Periode 1935-68. 4.001 stk.

Avisa Fylket fotoarkiv fram til år 2000. 14.539 nummer

Gamle Moldebilder - fra arkivet etter "Billedkomiteen for Molde bys historie"

Fotograf Kirkhorns fotoarkiv, 15.000 nummer

Amatørfotograf Fredrik Misfjord, Nesjestranda, 240 nummer

Amatørfotograf Asbjørn Sæbøs passfoto fra Måndalen 1941-1945, 400 nummer

Amatørfotograf Peder Stokkes fotoarkiv, 677 nummer

Amatørfotograf Johan Lillebostads fotoarkiv, 270 nummer

Amatørfotograf Thomas T. Ulleland fotoarkiv, 648 nummer

Amatørfotograf Halvor Gjenstad fotoarkiv, 677 nummer

Amatørfotograf Knut Finnset fotoarkiv, 59 nummer

Amatørfotograf Sæbjørn Sæbjørnsen fotoarkiv, 19.200 nummer

Amatørbilder Schistad-familien, 400 nummer

Romsdals Budstikkes fotoarkiv fra tidlig 70-tall – 2000. Perioden 70-tall – 1993 er 115.000 bilder på papir, 400.000 eksponeringer etter 1993 fordelt på 31.000 saker.

Museets egen fotografering
Museet arbeider kontinuerlig for å digitalisere samlingen. Ta kontakt med oss om du ikke finner bilder digitalt her på siden.

Romsdalsmuseet har gitt ut lokalhistoriske årbøker siden 1932 hvert år. Disse er gjort tilgjengelige gjennom våre nettsider www.romsdalsmuseet.no. Komplett årboksamling kan lastes ned i PDF-fil, som er søkbar i fritekst i samtlige artikler samtidig – se under siden ”Årbøker på nett” .

Romsdalsarkiveter aktivt samlet i Romsdal siden 1969. Arkivet består av arkivdata fra alle typer private lag og organisasjoner, bedrifter og andre fra regionen. I dag består samlingen av 260 hyllemeter med arkivmateriale.
www.romsdalsmuseet.no er det lagt ut en søkbar i exel over hva som finnes i arkivet. Se under siden ”Samlingene våre” og last ned fil. Ønsker du å se deler av samlingen, ta kontakt med oss på 71 20 24 60 og avtal tid for visning, så kan vi finne frem aktuelt materale for deg på forhånd.

Finn oss på Facebook! Finn Romsdalsmuseet på Facebook!

Visit us

Share to