Bergens Museum – no Universitetsmuseet i Bergen – vart etablert i 1825. Heilt frå byrjinga av var intensjonen å auke kunnskapen om norsk natur- og kulturhistorie gjennom innsamling og forsking. Museet var ein viktig del av grunnlaget for etableringa av Universitetet i Bergen i 1946, og er no ein integrert del av universitetet. Universitetsmuseet har store og veksande samlingar av arkeologiske, etnografiske og nyare kulturhistoriske gjenstandar, samt botaniske, geologiske og zoologiske samlingar.

Siste objekter fra fotosamlingen

Siste objekter fra arkeologibasen

Our museums

Share to