Norsk kartmuseum på Hønefoss har en unik samling instrumenter og utstyr brukt til oppmåling og kartlegging gjennom flere hundre år. Kartverkets samlinger vitner med dette om en viktig del av norsk og internasjonal oppmålingshistorie.

About Norsk Kartmuseum

Kartverket har helt siden etableringen i 1773 tatt vare på mange av instrumentene og mye av utstyret som ble brukt for oppmålingen og kartleggingen av landet vårt. Derfor kan Norsk kartmuseum i dag vise til en helt enestående samling gjenstander. Bortsett fra i Tyskland finnes det knapt noe tilsvarende museum i Europa. Museet har til sammen oppunder 2000 gjenstander og en hel del fotografier/bilder/figurer foruten gamle kart. Norsk Kartmuseum ble offisielt åpnet av kong Harald i 1998. Museet drives i dag av Norsk Kartmuseums Venneforening i nært samarbeid med Kartverket. På forespørsel er det åpent for guidet omvisning. Ta kontakt og avtal tid for et spennende besøk i Norsk Kartmuseum.

Share to