Museum Vest er et konsolidert museum som består av syv avdelinger som presenterer en mangfoldig og spennende historie med vekt på krig og okkupasjon, kystkultur og fiskerihistorie, samt hanseatenes historie.

News

7 new objects last 7 days

About Museum Vest

Kystmuseet i Øygarden presenterer livsvilkår og næringsliv i et typisk kystområde gjennom 10 000 år, med vekt på energibruk. Museet omfatter også et sjøbruksmiljø med tradisjonelle bygninger, båter og redskaper.

Fjell festning ligger i Fjell kommune. Museet befinner seg inni en tysk festningbunker fra 2. verdenskrig, og forteller historien om kystbatteriet som tyskerne bygde opp mellom 1942-1945, og om norsk okkupasjonshistorie generelt.

Nordsjøfartmuseet omhandler norsk okkupasjonshistorie og forteller historien om en bygd som ble utslettet og viser hvordan folket i Telavåg ble brutalt straffet for sin rolle i nordsjøfarten under 2. verdenskrig.

Herdla museum ligger på nordspissen av Askøy og har utstillinger om hvordan moreneøya Herdla ble til, om den tyske flybasen under 2. verdenskrig og om det spesielle fuglelivet her.

Norges fiskerimuseum er lokalisert i Sandviken kystkultursenter, og med sine store sjøboder og havn med tradisjonsbåter danner en naturlig ramme rundt fortellingen om den norske fiskeri- og fangsthistorien.

Det Hanseatiske museum og Schøtstuene ligger på Bryggen i Bergen. En vandring gjennom huset fra 1704 gir et godt innblikk i livet til de tyske kjøpmennene som i mer enn 400 år drev handel med tørrfisk og korn fra kontoret sitt i Bergen.

Bjørn West Museet har navnet sitt etter en geriljabase som ble etablert i fjellene i Masfjorden de siste seks månedene av 2. verdenskrig. I museets utstillinger får den besøkende gjennom gjenstander og fortellinger et innblikk i hvilke vanskelige forhold gruppen opererte under.

Our museums

Share to