Nordsjøfartmuseet er eit museum i Telavåg på øya Sotra i Vestland fylke. Museet presenterar historia om norske motstandskjemparar som blei frakta illegalt over til Storbritannia i Nordsjøfarten under den andre verdskrigen og om den tyske okkupasjonsmaktas represaliar mot den lille bygda Telavåg i 1942.

Om Nordsjøfartmuseet

Under andre verdskrigen var Telavåg eit av knutepunkta i Nordsjøfarten – den illegale båttrafikken mellom Noreg og Storbritannia.

26 april 1942 blei to tyske offiserar skotne av norske agentar i Telavåg. Tyskarane reagerte med alvorlege represaliar. Alle vaksne menn blei sendte til tyske konsentrasjonsleirar, medan kvinner og born blei internerte på Framnes i Hardanger. Deretter vart heile bygda jamna med jorda.

Folket kom tilbake etter krigen og gjenreiste bygda.

Samlinga av gjenstandar, foto og arkiv er relatert til Nordsjøfarten og hendingane i Telavåg.

Visit us

Share to