Vogtsamlingen i Moss bibliotek inneholder ca. 2000 bilder med Mossehistorie og består av fotografier, postkort og tegninger. Bildene viser små og store hendelser, steder og mennesker i Moss og de strekker seg fra slutten av 1800 – tallet og fram til 70 – tallet.

Om Mossebibliotekene

Mossebibliotekene består av Moss- og Rygge bibliotek. Moss bibliotek holder til i Møllebyen i Moss sentrum og Rygge bibliotek er samlokalisert med Rygge ungdomsskole og er et kombinasjonsbibliotek.

Om Vogtesamlingen

Vogtsamlingen i Moss bibliotek består av ca. 2000 bilder med Mossehistorie. Dette er en samling bestående av 39 album fylt med bilder som i flere tiår i forrige århundre ble samlet av Jørgen Herman Vogt, som var en svært ivrig lokalhistoriker. Denne samlingen ble etter hans død gitt i gave til Moss bibliotek.

Blant mossefotografene er Th. Bachmann, Gustav Lindman, Georg Kjellerød og Rummelhoff. Blant de litt nyere fotografene er Johan Rynnås og Bjørn Skovdahl godt representert i samlingen, men det er også en del ukjente.

Det er både fotografier, postkort og tegninger i. Bildene viser små og store hendelser, steder og mennesker i Moss og de strekker seg fra slutten av 1800 – tallet og fram til 70 – tallet.

Nye objekter

Share to