Norsk Luftfartsmuseum skal berike ulike grupper i samfunnet med kunnskap, læring og opplevelse. Museet forvalter en unik samling gjenstander og fotografi fra norsk luftfartshistorie, og har bibliotek og arkiv.

Nye objekter

Om Norsk Luftfartsmuseum

Norsk Luftfartsmuseum ligger i Bodø og ble åpnet i 1994.

Museet forvalter betydningsfull historie om framveksten av det moderne Norge. Virksomheten er landsdekkende, og museet samarbeider med ledende fagmiljø i flere land.

Museet har som ambisjon å legge til rette for ny kunnskap, opplevelse og glede for et bredt publikum. Dette skjer gjennom utstillinger, publikasjoner og mange ulike aktiviteter. Utstillingen omfatter både militær og sivil luftfartshistorie og presenteres over et areal på 10.000 kvadratmeter. Den er med det Nordens største innenfor luftfart.

Museet forvalter en innholdsrik samling av fly, helikoptre, uniformer, kunstverk og andre gjenstander. Enkelte av flyene er unike i verdensmålestokk. I tillegg har museet en stor samling av fotografi, samt eget bibliotek og arkiv.

Vi ønsker å dele skattene med flest mulig! Det arbeides kontinuerlig med å legge gjenstander og fotografi ut på Digitalt Museum. Biblioteket er søkbart via våre hjemmesider, mens arkiv finner du her.

Vær oppmerksom på at museet har et etterslep av uregistret materiale, og at nytt stadig kommer inn. Det finnes altså hele tida mer materiale enn det som ligger ute på nettet.

Vær også oppmerksom på at museet er organisert som tre enheter: Norsk luftfartsmuseum, Luftforsvarsmuseet og Avinor Museum. Inndelingen har betydning når du skal lete fram materiale.

Militær luftfartshistorie forvaltes av Luftforsvarsmuseet under Forsvarets Museer. Norsk Luftfartsmuseum forvalter den sivile historien, inkludert stordelen av samlingene til Avinor Museum. Museet har også enkelte militære objekter.

En guide til viktige samlinger utenom museet finner du her.

Vi håper du finner samlingen interessant. Ta gjerne kontakt hvis du tror du kan hjelpe oss til å gjøre den enda bedre. Kunnskap skapes gjennom at vi deler materiale og opplysninger med hverandre. Alle bidrag er varmt velkomne.

Lykke til!

Share to