Lindesnes fyrmuseum ligger på Norges sydspiss. Det er en del av Kystverkmusea, Kystverkets etatsmuseum. Museet består av fyrstasjonen og moderne formidlingsbygg.

About Lindesnes Fyrmuseum

Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum ble opprettet i 1992 som en følge av behovet for å håndtere den store publikumstilstrømningen til fyrområdet og behovet for å ivareta Lindesnes fyrstasjon som kulturminne. Hele fyrstasjonen ble fredet etter Kulturminneloven i 1993. Stiftelsen har, ved siden av museumsvirksomheten, som målsetting å bevare den fredede fyrstasjonen på Lindesnes og legge forholdene til rette for de mange besøkende i området. Stiftelsen er et selvstendig museum, som ikke mottar driftstilskudd fra Kulturdepartementet og derved heller ikke har vært organisatorisk berørt av den nasjonale museumsreformen.

Lindesnes fyrmuseum skal fungere som koordinerende ledd i Kystverkmusea, og ha hovedansvaret for kontakten med fagetaten. Som koordinerende ledd skal museet ivareta helhetsperspektivet i Kystverkmuseas virksomhet og ivareta forholdet til andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Lindesnes fyrmuseum skal også ha et spesielt ansvar for vern og alternativ bruk av etatens kulturminner i samarbeid med kompetansesenteret for eiendom og kultur i Kystverket Sørøst.

Kystverkmusea består foruten Lindesnes fyrmuseum av Jærmuseet (Tungenes fyr), Sunnmøre museum (Dalsfjord fyrmuseum), Museum Nord (Lofotmuseet) og Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark (Gamvik museum).

You'll find us here

Share to