Lindesnes Fyrmuseum

Lindesnes fyrmuseum ligger på Norges sydspiss. Det er en del av Kystverkmusea, Kystverkets etatsmuseum. Museet består av fyrstasjonen og moderne formidlingsbygg.

About Lindesnes Fyrmuseum

Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum ble opprettet i 1992 som en følge av behovet for å håndtere den store publikumstilstrømningen til fyrområdet og behovet for å ivareta Lindesnes fyrstasjon som kulturminne. Hele fyrstasjonen ble fredet etter Kulturminneloven i 1993. Stiftelsen har, ved siden av museumsvirksomheten, som målsetting å bevare den fredede fyrstasjonen på Lindesnes og legge forholdene til rette for de mange besøkende i området. Stiftelsen er et selvstendig museum, som ikke mottar driftstilskudd fra Kulturdepartementet og derved heller ikke har vært organisatorisk berørt av den nasjonale museumsreformen.

Lindesnes fyrmuseum skal fungere som koordinerende ledd i Kystverkmusea, og ha hovedansvaret for kontakten med fagetaten. Som koordinerende ledd skal museet ivareta helhetsperspektivet i Kystverkmuseas virksomhet og ivareta forholdet til andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Lindesnes fyrmuseum skal også ha et spesielt ansvar for vern og alternativ bruk av etatens kulturminner i samarbeid med kompetansesenteret for eiendom og kultur i Kystverket Sørøst.

Kystverkmusea består foruten Lindesnes fyrmuseum av Jærmuseet (Tungenes fyr), Sunnmøre museum (Dalsfjord fyrmuseum), Museum Nord (Lofotmuseet) og Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark (Gamvik museum).

You'll find us here

Share to