Kongsberg og Sandsvær Historielag blei stifta 1982. Det finnes tre lokale historielag i Kongsberg kommune. Disse lagene er plassert geografisk etter de gamle kommunegrensene som var før storkommunen ble opprettet. Lagene jobber sammen under paraplyorganisasjonen Kongsberg og Sandsvær historielag. Lagene samarbeider om en del arrangementer, mens de mer lokale tingene håndteres i de enkelte lagene.

Kronene i Håvet

Kronene i Håvet er en gruppe kongelige monogrammer i en fjellvegg på Kongsberg. I juni 1704 besøkte daværende Kong Frederik IV Kongsberg, og startet en skikk som er levende den dag i dag; å hugge inn de kongelige monogrammer i «Håvet». Kong Frederik hogg også inn monogrammer fra tidligere tiders kongebesøk som startet med Kong Christian IV som også grunnla byen i 1624 i forbindelse med sølvfunnet året før.

Sist publiserte objekter

Om Kongsberg og Sandsvær historielag

Kongsberg og Sandsvær historielag består av

Kongsberg byhistorielag, har som navnet tilsier ansvar for selve bykjernen.

Øvre Sandsvær historielag, som tar seg området utenfor bykjernen, ut til Såtvedt på østsiden av Lågen og til Ristvedt på vestsiden.

Laget har lagt ned mye arbeid i å merke gamle kulturminner. I den sammenhengen har de gitt ut et hefte med omtale av disse stedene.

Ytre Sandsvær historielag, tar seg av den sydligste delen av kommunen, fra ØSHs område til grensen mot Lardal og Hof i Vestfold.

Share to