Kongsberg Historielag (tidligere Kongsberg og Sandsvær Historielag) ble opprinnelig stiftet 1982. Det var da tre lokale historielag i Kongsberg kommune, som var plassert geografisk etter de gamle kommunegrensene en hadde før storkommunen ble opprettet. I 2023 ble to av lagene ble slått sammen til Kongsberg Historielag, mens det det tredje (Ytre Sandsvær Historielag) består som et eget lag. Lagene samarbeider om diverse arrangementer, etc.

Kronene i Håvet

Kronene i Håvet er en gruppe kongelige monogrammer i en fjellvegg på Kongsberg. I juni 1704 besøkte daværende Kong Frederik IV Kongsberg, og startet en skikk som er levende den dag i dag; å hugge inn de kongelige monogrammer i «Håvet». Kong Frederik hogg også inn monogrammer fra tidligere tiders kongebesøk som startet med Kong Christian IV som også grunnla byen i 1624 i forbindelse med sølvfunnet året før.

Sist publiserte objekter

Om Kongsberg Historielag

Kongsberg Historielag, har som hovedansvar selve bykjernen i Kongsberg, samt det som tidligere lå under Øvre Sandsvær Historielag. Geografisk dekker vi sørover til gårdene Såtvedt på østsiden av Numedalslågen og til Ristvedt på vestsiden. I vest grenser vi mot Notodden kommune, og i nord og øst mot henholdsvis Flesberg og Øver Eiker kommuner.

Foruten aktivitetene på Digitalt Museum har vi også samlet inn flere hundre intervjuer med nå avdøde personer. Vi bistår kommunen ifm. historiske saker, og vi arrangerer lokale by- og løkkevandringer. Det har også blitt lagt ned mye arbeid i å merke gamle kulturminner. Laget jobber også med utgivelser av bygdebøker for grendene rundt byen, og gir årlig ut boka Langs Lågen.

Kongsberg Historielag har egne lokaler i Kirkegt.18, som er åpent for publikum onsdager 10-14.

Share to