Haugar Kunstmuseum formidler til enhver tid kunst av høy kunstnerisk kvalitet, i sine faste og temporære midlertidige utstillinger. Museet forvalter samlingen som eies av Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseums Samling.

Nye objekter

Om Haugar Kunstmuseum

Haugar Kunstmuseum ble grunnlagt i 1995. Gjennom generøse gaver og stiftelsens innkjøp omfatter samlingen i dag i overkant av 500 arbeider. I hovedsak dreier det seg om nyere kunst, og flere sentrale verk i samlingen er kommet til i forbindelse med museets utstillinger. Et ønske om å gjenspeile museets egen historie er en del av samlingspolitikken. Samlingen har en tydelig regional profil med ambisjon om å få en representativ samling av kunstnere med tilknytning til Vestfold. Den regionale tilhørigheten utvides nå til å omfatte det nye storfylket Vestfold og Telemark, og museet tar sikte på å være et fyrtårn i den nye regionen. Det er naturlig at dette målet speiles i stiftelsens samlingsstrategi.

Haugar Kunstmuseum holder til i et praktbygg oppført som sjømannskole i hjertet av Tønsberg mellom 1918 og 1923. Bygget ble tildelt Diplom for fremragende arkitektur fra A. C. Houens fond i 1925. Arkitektene Andreas H. Bjercke og Georg Eliassen utformet bygget som en borg som ruver over byen mellom tingstedet "Haugating" og to gravhauger fra vikingtiden. Ifølge Snorre er Harald Hårfagres to sønner Olaf og Sigrød hauglagt her etter at de ble drept av den tredje broren, Eirik Blodøks, på Haugar våren 934. Selve stedsnavnet Haugar skriver seg trolig helt tilbake til jernalderen.

Haugar Kunstmuseum is a part of

Share to