Haugar kunstmuseum er et museum med skiftende utstillinger og fokus på norsk og internasjonal kunst. Museet forvalter samlingen, som eies av Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum.

Om Haugar Kunstmuseum

Museet er plassert på en historisk høyde i Tønsberg med både tingsted og gravhauger fra vikingtiden. Museet ble dannet som en stiftelse i 1993 og åpnet dørene for publikum i den ombygde sjømannsskolen på høyden i 199. Stiftelsen eier fremdeles kunstsamlingen, mens forvaltnings- og formidlingsansvaret ligger hos Haugar kunstmuseum.

Haugar utgjør, sammen med Munchs hus, avdeling kunst i Vestfoldmuseene IKS.

Haugar kunstmuseum jobber aktivt med å formidle samtidskunst i en variert form til et stort publikum. Vårt mål er å være et inkluderende sted hvor et mangfold av kunstneriske, kulturelle, sosiale og politiske synspunkter er velkomne. Museet samarbeider lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt med utstillings- og formidlingsprogram.

Visit us

Share to