Anno Domkirkeoddens samlinger omfatter gjenstander, ruiner og bygninger, planter og frukttrær, foto og arkivalia, og er bygd opp gjennom museets vel hundre år lange historie. Samlingene dekker et langt tidsspenn fra jernalderen fram til vår egen tid.

Om Anno Domkirkeodden

Domkirkeodden har den gamle Hedmarken som sitt virksomhetsområde; kommunene Hamar, Stange, Løten og Ringsaker. Domkirkeodden har ca. 60 antikvariske bygninger, omkring 50 000 gjenstander, over 400 planter og frukttrær og ca. 3,4 millioner fotografier. Det arbeides kontinuerlig med digitalisering og tilgjengeliggjøring av samlingene. Foreløpig er kun en mindre del av samlinga søkbar gjennom DigitaltMuseum.

Domkirkeodden er en del av Anno museum.

Visit us

Share to