Norges Fiskerimuseum befinner seg i hjertet av Sandviken i Bergen, og museet holder til i noen av byens best bevarte sjøboder. I havnen hos Sandviksboder Kystkultursenter finner du også et mangfold av antikvariske båter.

About Norges Fiskerimuseum

Norges Fiskerimuseum er et museum for fiskerihistorie og kystkultur, og utgjør Museum Vests kystkulturelle profil sammen med Det Hanseatiske Museum og Kystmuseet i Øygarden. Norges Fiskerimuseum ble stiftet 1880 under navnet Fiskerimuseet i Bergen. Museet ble grunnlagt av Selskapet for de Norske Fiskeriers Fremme, og inngikk da i selskapets arbeid for å modernisere næringen. Fiskerimuseet er slik Norges eldste museum spesielt rettet mot næringslivet. Museet har siden etableringen bygd opp en omfattende samling av gjenstander (fiskeredskap og båtmodeller m. m.), et omfattende næringsarkiv og en stor boksamling innenfor fagfeltet.

Etter etableringen av Stiftelsen Norges Fiskeri- og handelsmuseum omfatter samlingen også samlingene til Norsk Handelsmuseum og Norsk Reklamemuseum.

Gunnar Mikkelsens Maritime Samlinger er også samlokalisert med Norges Fiskerimuseums samlinger.

Norges Fiskerimuseum is a part of

You'll find us here

Share to