Norges Fiskerimuseum befinner seg i hjertet av Sandviken i Bergen, og museet holder til i noen av byens best bevarte sjøboder. I havnen hos Bergen Kystkultursenter finner du også et mangfold av antikvariske båter.

Om Norges Fiskerimuseum

Norges Fiskerimuseum ble stiftet 1880 under navnet Fiskerimuseet i Bergen. Museet ble grunnlagt av Selskapet for de Norske Fiskeriers Fremme, og inngikk da i selskapets arbeid for å modernisere næringen. Fiskerimuseet er slik Norges eldste museum spesielt rettet mot næringslivet. Museet har siden etableringen bygd opp en omfattende samling av gjenstander, næringsarkiv og en stor boksamling innenfor fagfeltet.

Etter etableringen av Stiftelsen Norges Fiskeri- og handelsmuseum omfatter samlingen også samlingene til Norsk Handelsmuseum og Norsk Reklamemuseum.

Visit us

Share to