Jødisk Museum Trondheim bevarer og formidler kunnskap om jødisk liv og historie i Norge, nord for Dovre. Museet forvalter en nasjonal kulturarv og er etablert i Arkitekt Christies gate 1B, en bygning som også huser synagogen i Trondheim og Europas nordligste synagoge. Museets utstillinger forteller om historien og kulturen til den jødiske gruppen i det nordenfjeldske området, både før, under og etter andre verdenskrig. I juni 2019 åpnet museets nyeste utstilling og nedlastbar app, "Hjemme. Borte. Holocaust i Trondheim".

Share to