Oslo byarkiv formidler kunnskap om Oslos historie – vi er byens hukommelse! Byarkivet bevarer arkivmateriale fra virksomheter i Oslo kommune, fra tidligere Aker kommune og fra ulike private aktører.

Nye objekter

Om Oslo byarkiv

Oslo byarkiv formidler kunnskap om Oslos historie – vi er byens hukommelse! Byarkivet bevarer arkivmateriale fra virksomheter i Oslo kommune, fra tidligere Aker kommune og fra ulike private aktører. De eldste arkivene er fra 1500-tallet, men det vesentligste av materialet stammer fra 1800- og 1900-tallet. Arkivene gir mange innganger til byens utvikling, til økonomisk og politisk historie og til sosialhistorie. Dessuten har Byarkivet unike kilder for slektsforskere, og da særlig kommunale folketellinger, fødsels- og dødsmeldinger og adressebøker. Arkivmaterialet kan studeres på Byarkivets lesesal, og på nettsidene kan du søke blant tusenvis av fotografier, kart og tegninger, lese byhistoriske artikler og Byarkivets tidsskrift TOBIAS, og se nettutstillinger, bildegallerier, oslofilm og mye, mye mer.

Les mer på byarkivets nettsider.

Share to