Stiftelsen Østfoldmuseene ble stiftet 8. desember 2009 med etableringsstart 1. januar 2010. Stiftelsen er stiftet av: Østfold fylkeskommune (Nå Viken fylkeskommune), Moss kommune Stiftelsen, Fredrikstad museum, Stiftelsen Halden historiske Samlinger, Stiftelsen Borgarsyssel Museum, Stiftelsen Folkenborg museum, Stiftelsen Haldenvassdragets Kanalmuseum og Hvaler kulturvernforening.

Østfoldmuseene driver Borgarsyssel Museum, Folkenborg museum, Fredrikstad museum, Moss by- og industrimuseum, Halden historiske Samlinger, Haldenvassdragets Kanalmuseum og Kystmuseet Hvaler.

Om Østfoldmuseene

Østfoldmuseenes samlinger:
Østfoldmuseenes samlinger og arkiv dekker alt fra kystkultur til bondekultur, embedsmannskultur til industrisamfunnets ulike faser og sider, til festningsverk og herregårdsliv. Østfoldmuseene har en mindre kunstsamling, i tillegg til denne forvalter og drifter museet kunstsamlingen til Fredrikstad kommune og kunstbasen til Østfold fylkeskommune.

Østfoldmuseene forvalter en stor fotosamling, og er fylkesansvarlig fotobevaringsinstitusjon. Samlingen består av alt fra flyfoto, dokumentasjonsfoto, negativarkiver etter profesjonelle fotografer som Bachmann, Benkow og Larsen til enkeltbilder og album fra private.

I Østfold forvaltes det meste av privatarkivmaterialet av museene. Halden historiske Samlinger forvalter i tillegg Halden kommunes historiske arkiv. Østfoldmuseene registrerer arkivene sine i ASTA. Det arbeides kontinuerlig med å legge ut arkivene i samkatalogen for privatarkiver.

Digitaliserte gjenstander
Gjenstandssamlingene i Østfoldbasen består pr. i dag av kulturhistorisk materiale fra samlingene til Folkenborg Museum, Fredrikstad Museum, Borgarsyssel Museum og Moss by- og industrimuseum. Vi arbeider også med å få lagt inn samlingene fra de øvrige museene. I tillegg finnes gjenstander gitt som fellesgave fra Østfold Energi til museene, brukskunstgjenstander fra PLUS-miljøet i Fredrikstad, samt gjenstandene til tidligere Fotballmuseets to avdelinger.

Digitaliseringen av gjenstandene vil for Østfoldbasens del preges av innflytting i nytt felles gjenstandsmagasin, Trollull. I første omgang prioriteres gjenstander av tekstil.

Digitaliserte fotografier
Fotosamlingen består i hovedsak av fotografier fra tidligere Østfold fylkes billedarkiv i tillegg til Borgarsyssel Museum, Fredrikstad Museum og Folkenborg Museum.

I Østfoldmuseene arbeider vi kontinuerlig med å digitalisere samlingene våre. Kvaliteten og innholdet i våre digitale registreringer varierer fordi museene har hatt ulik katalogiseringspraksis. Vi tar forbehold om feil og mangler, og vi setter stor pris på tilbakemeldinger og utfyllende opplysninger.

Disse museene har egne samlinger:
Fredrikstad Museum, Moss by- og industrimuseum, Samlingsforvaltningen, tidligere Norges Fotballmuseum og tidligere Østfold fylkes billedarkiv

Our departments

Visit us

Share to