Museumstjenesten i Østfold arbeider med rådgivning knyttet til innsamling, dokumentasjon og bevaring av gjenstander, og forvalter en samling på rundt 1000 gjenstander fra Østfold Energi.

Om Museumstjenesten i Østfold

Museumstjenesten i Østfold ble etablert høsten 2001 som en egen fylkeskommunal virksomhet. Fra 2006 ble den en del av det konsoliderte museet Østfoldmuseet, fra 2010 Østfoldmuseene. Tjenestens geografiske arbeidsområde er Østfold-delen av Viken fylke og er en fellestjeneste for alle museene her.

Arbeidsområdet er rådgivning knyttet til innsamling og bevaring av gjenstander. Det blir lagt vekt på å videreformidle og bygge opp forståelse og kunnskap om bevaring og håndtering av museale objekter.

Museumstjenesten kan også veilede innen metoder for systematisering og registrering av museale eller andre kulturhistoriske samlinger. Henvendelsene betjenes etter kapasitet.

Museumstjenesten forvalter en samling på rundt 1000 gjenstander fra Østfold Energi. Utvalgte gjenstander fra Hobøl Museum og Trøgstad bygdemuseum er også publisert under Museumstjenesten på DiMu.

Visit us

  • Address Spinneriveien 6, 1850 Mysen, Norge

Share to