Oslo Museum er et kulturhistorisk museum som formidler Oslos historie, med fokus på byhistorie og byutvikling, arbeiderhistorie, teaterhistorie og kulturelt mangfold. Publikum kan besøke oss i Frognerparken, på Grønland og på Sagene.

Om Oslo Museum

Stiftelsen Oslo Museum ble etablert i 2006 som en sammenslutning av Bymuseet, Teatermuseet og Interkulturelt Museum. Arbeidermuseet ble opprettet som en del av Oslo Museum i 2013. Publikum kan i dag besøke Oslo Museum på Frogner (Bymuseet og Teatermuseet), Grønland (Interkulturelt Museum) og Sagene (Arbeidermuseet) samt på kulturhistoriske vandringer ute i byen.

Oslo Museum skal samle Oslo og være en byhistorisk kunnskapsbank og en attraktiv og relevant møteplass i den mangfoldige storbyen. Museet tilbyr en rekke varierte utstillinger, byvandringer, familiearrangementer, samtaler og foredrag i tillegg til tilrettelagte tilbud til skoleelever og eldre. Museet forvalter en av landets største fotosamlinger samt en stor samling av malerier og Oslo-portretter og en rik gjenstandssamling.

Visit us

Share to