Om Oslo Skolemuseum

Oslo Skolemuseum ble åpnet i 2000 og er lokalisert i den gamle overlærerboligen på Møllergata skole. Museet har som formål å fremme nyansert kunnskap om Osloskolens historie og vise sammenhenger mellom skole og samfunn.

På museet finner du både faste og temporære utstillinger. I de faste utstillingene kan du besøke autentiske klasserom fra 1900, 1958 og 1976. Du kan oppleve utstillinger om skolebespisning, sløyd, håndarbeid, skolekjøkken, helsearbeid og gym. Museet har også utstilt en fullstendig oversikt over Oslo sine skoler fra 1700 til i dag.

Visit us

Share to