Haugum Mølle i Overhalla inneholder blant annet Overhalla Historielag sin gjenstandssamling, Strømhyldensamlingen, samt en utstilling om laksefisket i Namsen.

Om Haugum Mølle i Overhalla

Haugum Mølle ligger i Overhalla sentrum. Murbygningen som står der i dag ble oppført og tatt i bruk i 1950. Bygget ble berget fra riving på slutten av 1980-tallet, og Overhalla Røde Kors Hjelpekorps og Overhalla Historielag har stått for restaurering av bygget. Huset inneholder nå et bakarrom, historielagets gjenstandssamling, Strømhyldensamlingen, en utstilling om laksefisket i Namsen og møtelokaler/kontorer for Røde Kors.

Gjenstandssamlingene som står utstilt i andre etasje er Strømhyldensamlingen, som eies av Overhalla kommune, og Overhalla Historielag sin gjenstandssamling. Strømhyldensamlingen etter Ludvig og Josefin Strømhylden på Kvatningen ble testamentert til kommunen. Samlingen består blant annet av en rekke tekstiler i ulike teknikker. Historielagets samlingen består av både gjenstander, foto og en god del arkivalier. Det er i første omgang Strømhyldensamlingen som nå skal digitaliseres.

Overhalla kommune er medeier i Museet Midt IKS, og en del av Distriktsseksjonen. Seksjonen består av to distriktskonservatorer som bistår kommunen med rådgiving innenfor både museums- og kulturminnefeltet i et mye bredere perspektiv.

Visit us

  • Address Mølnvegen 2, 7863 Ranemsletta, Norge

Share to