About the collection

Norsk Teknisk Museum ligger vakkert til langs Akerselva på Kjelsås.Museet forvalter samlinger fra et bredt spekter av norsk og internasjonal industri, kommunikasjon, vitenskap og medisin. Norsk teknologisk og industriell virksomhet fra midten av 1800-tallet og frem til i dag er særlig godt representert. Samlingene består av gjenstander og fotografier, samt privatarkiver.

Museet ivaretar samlingene etter Telemuseet og Nasjonalt medisinsk museum, i tillegg til DEXTRA Photo som forvaltes på vegne av Sparebankstiftelsen DnB.

Details

  • Owner of collection Norsk Teknisk Museum
  • Number of objects 187610

15 new objects last 30 days

Share to