Anno Musea i Nord-Østerdalen har besøkssteder i seks kommuner; Tynset bygdemuseum/Museumsparken med Okkupasjonsstua, Tylldalen bygdetun, Alvdal museum med Husantunet, Folldal bygdetun, Rendalstunet, Vingelen kirke- og skolemuseum, Dølmotunet/Sætersgårds samlinger, Os museum med Oddentunet, Bjørgan og Museumssentret Ramsmoen.

Om Anno Musea i Nord-Østerdalen

Administrasjonssentret ligger på Tynset, Museumssentret Ramsmoen. Anno Musea i Nord-Østerdalen har tilsammen 130 hus fordelt på 36 lokaliteter, ei gjenstandssamling på ca 25 000 gjenstander, et rikholdig arkiv, med både arkivalia og privatarkiver, bibliotek med lokal- og kulturhistoriske utgaver og ei fotosamling med ca. 120 000 negativer, repro og nyopptak.

Musea i Nord-Østerdalen er en del av Anno museum.

Visit us

Share to