Nordnorsk Kunstmuseum skaper rom for ideer. Gjennom en variert samling kunst søker vi å gi ulike perspektiver på det nordlige, livet og menneskene.

Nordnorsk Kunstmuseum på Digitalt Museum

Vår samling tilhører alle, og det er selvsagt at den er så tilgjengelig som mulig. Her på Digitalt Museum finner du hele vår samling, som spenner fra sent 1700-tall til samtiden, og gir både blikk på nord fra utsiden og innsiden.

Visit us

Share to