Nordmørsmusea er regionmuseum for Nordmøre med avdelinger i alle Nordmørskommunene. Våre samlinger spenner vidt fra kyst til innland, fra fiske til jordbruk, dagligliv og fest.

Om Nordmørsmusea

Nordmørsmusea forvalter over 100 kulturhistoriske bygg, 100 båter, ca. 50.000 objekter, privatarkiv og nærmere 240.000 foto. Vi har avdelinger etablert fra 1894 og utover på 1900-tallet, fordelt på 10 kommuner: Kristiansund, Sunndal, Surnadal, Smøla, Tingvoll, Eide (nå del av Hustadvika), Averøy, Aure, Heim og Gjemnes.

Flere avdelinger på Nordmøre er spesialiserte, og gjenstandsinnsamlingen er i stor grad knyttet opp mot dette. Museets samlingsplan har fokus på at innsamlingspolitikken skal være i tråd med spesialiseringsområder jf. strategiplanen. Samlingene bærer samtidig preg av at vi opp gjennom har villet dokumentere det meste, gjenstandsmassen er derfor svært mangfoldig; det tradisjonelle, førindustrielle bondesamfunnet er godt dokumentert, likeså klippfisk, skipsverft, båt- og byggetradisjon, geitbåten, bureisingshistorien og myrdyrkingen, dikterhjem og arboret. Her er alt fra klær, innbo, husgeråd, planter, verktøy, redskap og utstyr til gårdsdrift. Fiske i åpne båter på kysten og i fjordene er generelt godt representert i samlingene, med båter, fiskeredskap, utstyr og bekledning.

Nordmørsmusea har arkiv etter privatpersoner, lag og foreninger, bedrifter og organisasjoner og aviser. Vi har store samlinger etter fotografene Nils Williams og Claus Monge og mange slike arkiver av mindre omfang. Avisa Tidens Kravs fotoarkiv fra 1980-tallet er under digitalisering og fortløpende publisering.

Nordmørsmusea er en del av Musea i Møre og Romsdal.

Visit us

Share to