Nordlandsmuseet formidler Saltens 10 000-årige historie. Museets samling speiler regionens kystkultur, krigshistorie og industrieventyr, samt den litterære arven etter Knut Hamsun.

Om Nordlandsmuseet

Nordlandsmuseet ble stiftet i 2002 som en konsolidert museumsenhet for de 9 kommunene i regionen Salten i Nordland.

Hovedadministrasjonen sitter i Bodø ved det fredede bygget Nordlandsmuseet, Prinsens gate 116, reist i 1903 som Nordland fiskerimuseum.

Nordlandsmuseet omfatter 20 museumsanlegg som formidler historien om regionens kirkesteder, handelssteder, skoleverk, fiskerbondekultur og gruveindustri. Salten har mange vitnesbyrd om dramatikken som fant sted under annen verdenskrig, blant annet kystbatteriet Dietl på Steigen. I Sørfold kan man oppleve den intakte samiske husmannsplassen Kjelvik, mens Kjerringøy handelssted viser regionens økonomiske mangfold. Hamsunsenteret på Hamarøy forvalter litteraturarven etter Knut Hamsun.

Visit us

Share to