Munchs hus ligger i et godt bevart kulturmiljø med lav trehusbebyggelse og smale gater, i Åsgårdstrand, Horten kommune.

Om Munchs hus

Huset er kjent som kunstnerhjemmet til maleren Edvard Munch som bodde her i lange perioder og hvor han malte noen av sine mest kjente bilder. I hagen lot Munch oppføre et atelier, og her dyrket han frukt, bær og grønnsaker.

Etter Edvard Munchs død i 1944 kjøpte kommunen boligen av dødsboet etter kunstneren, med den intensjon å åpne det som verdens første Munchmuseum. Det skjer i 1947.

Eiendommen ble fredet av Riksantikvaren i 2013. Både museet og stedet Åsgårdstrand er unike og sentrale i formidlingen av Munchs kunstnerskap.

Visit us

Share to