Kunstmuseet NordTrøndelag formidler, stiller ut, registrerer, samler og bevarer kunst fra Nord-Trøndelag og Norge. Museet viser skiftende utstillinger av nasjonale og internasjonale kunstnere, samt utstillinger fra museets faste samling. Kunstmuseet NordTrøndelag ligger i Kulturhuset i Namsos kommune.

Om Kunstmuseet NordTrøndelag

Kunstmuseet NordTrøndelag har eksistert siden 2013. Navnet var tidligere Nord-Trøndelag fylkesgalleri, som åpnet samtidig med Kulturhuset i Namsos den 12. mars 1988. Museets faste samling består av ca 1200 verk, og er i hovedsak basert på egne innkjøp og donasjoner av kunst innkjøpt av Norsk Kulturråd. Museet har også forvaltningsansvar for flere samlinger i tillegg til sin egen faste kunstsamling.

Museet jobber aktivt med formidling av kunst gjennom omvisninger, kunstverksted og Den Kulturelle Skolesekken.

Kunstmuseet NordTrøndelag er en del av Museet Midt IKS.

Visit us

Share to