IBSEN Museum & Teater består av Henrik og Suzannahs hjem fra 1895, en teatersal og utstillingslokaler. Foruten originalt inventar, malerisamling har museet også førsteutgaver av Ibsens skrifter, og et rikt materiale av fotografier, portrettmalerier og karikaturtegninger.

Om Ibsenmuseet

IBSEN Museum & Teater er en seksjon i avdeling Norsk Folkemuseum og del av stiftelsen Norsk Folkemuseum. Ibsenmuseet ble registrert som Nasjonalmuseet Henrik Ibsen av skuespiller Knut Wigert i 1990. I 1993 ble driftsansvaret lagt til Norsk Folkemuseum, og navnet endret til Ibsenmuseet. Fra nyttår 1994 startet Ibsenmuseet opp virksomheten med daglige åpningstider. En større tilbakeførings- og konserveringsoppgave oppgave ble gjennomført i forbindelse med Ibsenåret 2006.

Visit us

Share to