OPPLEV SØNDRE NORDLANDS ALLSIDIGE KULTUR- OG NATURHISTORIE. Hvert museum i stiftelsen har sitt eget formidlingstema, som viser ulike sider ved livet på Helgeland gjennom tidene.

MUSEUMAVDELINGER: Alstahaug | Bindal | Brønnøy | Dønna | Grane | Hattfjelldal | Hemnes | Herøy | Leirfjord | Lurøy | Nesna | Rana | Sømna | Rødøy | Træna | Vefsn | Vega | Vevelstad

Om Helgeland Museum

Stiftelsen Helgeland Museum ble opprettet i 2004, og har i dag avdelinger i de fleste kommuner på Helgeland. Se nærmere beskrivelse lengre ned på siden. De første samlingene ble opprettet av privatpersoner. Den eldste finner vi i Mo Bygdesamling i Rana. Her begynte Hans A. Meyer rundt år 1878 å samle inn gjenstander. Arbeidet pågikk i ca. 40 år og bidro til at Rana Museum ble opprettet i 1910. Også i Vefsn var man tidlig ute med samlingsdannelsen. I 1907 gikk Vefsn mållag ut med en oppfordring om å samle inn gjenstander og få folk til ta vare på den lokale kulturarven. De private samlingene dannet grunnlaget for opprettelsen av Helgelands mange små og store lokale museer og bygdetun, som dermed ble godt representert utover hele helgelandsregionen.

Helgeland Museum har også enkelte temamuseum opprettet i nyere tid. I Grønsvika i Lurøy ligger et kystfort fra 2. verdenskrig med en rekke bunkerser, steinbygninger og -murer, skyttergraver og brakker. Petter Dass-museet på Alstahaug, er tilegnet den store nordnorske dikterpresten og har tema kirkehistorie. Museumsbygningen på Petter Dass-museet er tegnet av arkitektkontoret Snøhetta, og er vel verdt et besøk for arkitekturinteresserte.

Ved avdelingene Hattfjelldal, Grane, Rana, Vefsn og Velfjord finner du i tillegg gjenstander relatert til den sørsamiske kulturen. For eksempel en svært sjelden runebomme – tromma fra Henrikdalen i Velfjord.

Også bygningsvern og den immaterielle kulturarven har sin naturlige plass på våre museer, enten det dreier seg om gamle fortellinger og sanger, eller kunnskap om eldre bygge-, håndarbeids- og håndverksteknikker.

Visit us

Share to